Eerdere pandemieën

Pandemie= epidemie op wereldwijde schaal (pan= geheel, demos = volk)

Een aantal “griep” pandemieën wordt nogal eens in verband met de huidige COVID-19 pandemie gebracht.
Tijd om eens na te kijken welke griep pandemieën de wereld sinds 1900 gekend heeft.

De nieuwsvoorziening was rond 1918*) ten tijde van de Spaanse griep pandemie, wel anders dan NU, dus ook het “nieuws” over die griep was minder verspreid en beknopter.
Zo las ik dat deze pandemie, wereldwijd 20 tot 100 miljoen slachtoffers heeft gemaakt.
Daar zit nogal wat verschil in: 20 of 100 miljoen! Wat het een schatting? Zo ja, waarop gebaseerd?
In ieder geval  waren er meer slachtoffers door de Spaanse Griep dan door de Eerste Wereld Oorlog, die net afgelopen was (8.5 miljoen)
Naar schatting 500 miljoen mensen waren toen, wereldwijd, besmet.( Sterftecijfer slachtoffers Spaanse Griep in Nederland: 38.000)

Daarna kwam er de A-griep – Aziatische griep
Die begon in Guizhou (China ) in 1956 ( tot eind 1958). Hiervan schatte men het doden aantal op “maar”
1 miljoen mensen  (een fractie  van de eerdere Spaanse griep, maar toch erg veel mensen)

Men vermoed dat de uitbraak van de latere Hongkonggriep (Mao griep) in 1968 een mutatie was van de A-griep.
Door uit Vietnam terugkerende militairen kwam deze griepepidemie  van Azië ook in de Verenigde Staten terecht en van daaruit werd de griep verder verspreid. Men vermoedt ook bij die epidemie ca 1 miljoen doden.

De Mexicaanse griep ontstond in Mexico  in maart 2009 en verspreidde zich ook over de wereld.
In Nederland raakten ca 1500 mensen besmet, waarvan er 54 stierven.
De Wereld Gezondheids Organisatie(WHO) bevestigde in de periode 2009 tot okt 2010  18.631 (in het laboratorium bevestigde) Mexicaanse griep doden.
Wereldwijd stierven er aan de Mexicaanse griep tussen de 123.000 en 203.000 personen
Sars (SARS-CoV), in China uitgebroken in 2002,  was géén pandemie :Het virus kwam  “slechts” voor in 28 landen! Er stierven 900 mensen aan( de meesten uit China)

Ook Ebola was, hoewel ernstig, géén pandemie omdat het zich concentreerde op één werelddeel: Afrika. Eerst in 1976 en later nog een uitbreek in 2014.
In tegenspraak met het hier bovenstaande, vond ik ook één bericht dat er wél Ebola gevallen in de VS en Europa voorgekomen zijn.( Ik weet of dit waar is, maar Ebola staat als epidemie genoteerd, niet als pandemie)


*) de laatste besmetting vond plaats op april 1920