Geen geloof, wel een naam.

Atheïsme
Een atheïst is iemand die gelooft in het NIET bestaan van God.
Bij hem of haar  staat de afwezigheid van een geloof in één of meer goden centraal
Atheïsme – a= zonder &  theos = God   dus Zonder God
De principiële atheïst gelooft in het niet-geloven!

Ietsisme
Een algemene term voor uiteenlopende overtuigingen.
Een ietsist neem aan dat er iets tussen hemel en aarde is, maar hangt geen religie aan.
Hij/ zij gelooft in een metafysische kracht

Agnosticisme De overtuiging  dat men niet KAN weten of er een God (of Goden) kunnen bestaan
agnost ; a = zonder gnostos= bekend


Niet-gelovig
Niet-gelovig kan 2 betekenissen hebben:

1. Iemand die NIET gelooft, geen religie aanhangt; Een niet- of ongelovige gelooft niet in het bestaan van God.

2. Vanuit het standpunt van een gelovige bezien : iemand die niet ZIJN/HAAR geloof aanhangt
(de laatsten gaan er vanuit dat ZIJ het ware geloof aanhangen, iedereen die dat NIET doet is dus IN HUN OGEN een niet-gelovige!