Was COVID -19 al voorspeld?

Dat er in de sterren staat dat je de liefde van je leven dit jaar zal ontmoeten of
dat een kaartlezeres in de kaarten ziet dat er een geliefd persoon in je omgeving dit jaar doodgaat; er zijn tal van (on)mogelijkheden tot het doen van voorspellingen. Vroeger (Orakel van Dalphi) en NU (horoscoop)
Geloofwaardig of niet, de mens heeft altijd graag willen weten wat de toekomst voor hem of haar in petto heeft.

Zo leefde er eens (van 1503 tot 1566) een Franse  apotheker en astroloog, Michel de Nostredame (beter bekend als Nostradamus) die tientallen jaren bezig was  zijn profetieën (voorspellingen) op te schrijven. Hij was ziener, destilleerde zijn voorspellingen behalve uit de sterren ook uit eeuwenoude (vaak occulte) boeken
Hij voorspelde zijn eigen dood: die voorspelling klopte (zijn hart toen niet meer)
Vóór hij stierf verbrandde hij al zijn documenten en oude boeken. Waarom? Men denkt dat die voorspellingen té duidelijk waren en daarom gevaarlijk. De versluierde profetieën, zijn de 942 kwatrijnen die hij schreef en die bewaard zijn gebleven

Eén ervan:
“Van de ijdele eer van de onderneming en ongepaste klacht.
Boten slingerden tussen de Latijnen, kou, honger, golven.
Niet ver van de Tiber kleurde het land met bloed.
En er zullen diverse plagen op de mensheid zijn


voorspelt volgens zijn “volgelingen” de huidige Covid-19 epidemie.
Mede omdat Nostradamus elders schrijft:

“De grote plaag van de maritieme stad.
Zal niet ophouden totdat de dood gewroken wordt.
Van het rechtvaardige bloed, veroordeeld voor een prijs zonder misdaad.
Van de grote dame die verontwaardigd was over pretentie.”


IK haal  er geen voorspelling van COVID 19 uit ( en ik heb nog wel ooit de “ontcijfermethode van Nostradamus werk”  gelezen**)In het boek over Nostradamus dat ik heb, staat dat er maar één afbeelding van Nostradamus bewaard is gebleven; een schilderij.
Op internet vind ik meer afbeeldingen. Allemaal voortgekomen uit dat ene schilderij?
Veel onduidelijkheden.*) vierregelige verzen waarin in omzichtige bewoordingen voorspellingen worden gedaan

**) Op grond van een nieuw coderingssysteem worden de voorspellingen van de zestiende ziener uitgelegd en toegepast. Schrijvers Peter Lorie en V.J.H.Hewitt