Verschillende middelpunten

Van familie kreeg ik foto’s van hun zoektocht naar het middelpunt van Nederland; ze waren bij Wekerom.

Omdat ik alleen het kadastraal middelpunt van Nederland ken, ging ik me eens in verdiepen in het middelpunt van Nederland.
Wat blijkt? Het geografisch middelpunt van Nederland is een begrip zonder officiële definitie;
Er zijn er meerdere!

Het kadastrale middelpunt van Nederland ligt in Amersfoort; de Onze Lieve Vrouwetoren in Amersfoort was tot 1970 het nulpunt van de Rijksdriehoekscoordinaten (getuige de vloermarkering in de OLVtoren.)

Er is óók een middelpunt van de omschreven cirkel van Nederland. In dat geval trekken ze een zuivere cirkel rondom de grens van ons land die de uiterste punten raakt. Het middelpunt van die omschreven cirkel ligt ongeveer een halve kilometer ten noordoosten van Eembrugge (gem. Baarn)  (de straal van die cirkel is 170 km)

Dan is zijn er ook nog: Het middelpunt van een denkbeeldige rechthoek om Nederland (Soest);
het oudste middelpunt van Nederland ( gem.De Wolden(Dr) én, als je Nederland breder ziet en ook de Caribische eilanden (Aruba, Curacao en St.Maarten) mee telt, ligt dát middelpunt in de Atlantische oceaan


Mijn familie was dus op het  Wekeromse Zand (Veluwe), een open gebied van ruim 100 ha, met actief stuivend zand. *)  Vlakbij, op de Lindesboomberg ligt (staat daar aangegeven) het middelpunt van Nederland.

Ik vond een artikel in dagblad de Trouw dat meldde:  “Het Middelpunt van Nederland is een verzinsel, maar wel een verrukkelijk verzinsel” Na berekening (van vóór de inpoldering van de Flevopolder) suggereerde iemand dat de Lindeboomsberg wel eens  precies midden in Nederland zou kunnen liggen, de lokale VVV verhief één van de keien daar liggend tot Middelpunt van Nederland) Een middelpunt was geboren!
*) Actief stuivend zand komt in Noord-West Europa, buiten Nederland, bijna niet meer voor. Dit maakt het Wekeromse Zand aardkundig, ecologisch en cultuurhistorisch zeer waardevol.