Nederlands Zout

JOZO, jodiumzout is een van de meest zuivere zoutsoorten ter wereld.*) Het wordt in Nederland en Denemarken gewonnen uit ondergrondse zoutlagen die miljoenen jaren geleden zijn ontstaan door indamping van de Zechsteinzee (ondiepe binnenzee die zich ongeveer 260 miljoen jaar geleden over het tegenwoordige Noordwest-Europa uitstrekte.)

Zeichsteinzee

Hoe kwamen we er ooit achter dat er zoveel zout in de Twentse bodem zit vroeg ik me af.
Het antwoord:  door de ADEL.

Baron R. F. van Heeckeren Wassenaar (Dolly) woonde bij de plaats Delden op kasteel Twickel (bijna zeven eeuwen oud en 4.400 hectare groot). Hij verloor zijn broer George aan tyfus (een ziekte die vaak van besmet water kwam) waarna hij besloot hij te zorgen voor vers water op het landgoed.
Elke keer dat hij een boring liet verrichten kwam er zoutwater boven.
Zó weten we dus dat er dáár zout in de grond zat!

Het duurde nog dertig jaar (tot 1918) vóór er een concessie werd afgegeven voor de winning van zout in Twente.  In dat jaar werd ook de KNZ, de Koninklijke Nederlandse Zoutindustrie opgericht.
In Twente bevindt de zoutlaag zich relatief dicht bij de oppervlakte, op een diepte van 400-500 meter
Water wordt omlaag gevoerd om het ondergronds zoutplekken op te lossen, waarop het water weer omhoog gepompt wordt en via een ondergronds buizenstelsel naar de fabriek geleid, waar het gezuiverd wordt

Wat betreft de baron van Heeckeren: toen bleek dat het water bij Twickel zout bevatte en dus niet bruikbaar was als drinkwater, liet hij  door architect H.Halbertsma een watertoren bouwen en een waterleidingnet aanleggen dat werd aangesloten op de waterleiding van Almelo (hiertoe moest een pijpleiding van circa 10 kilometer lengte worden aangelegd). Een daad waarvoor de Gemeente Delden heb zeer dankbaar was, getuige een monument dat in Delden voor hem werd opgericht met een plaquette met daarop:  Dankbare hulde van het bestuur en de burgers van Stad Delden


Watertoren


Dankbaarheid voor het schone water, niet voor de ontdekking van zout in de grond!

*)De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) adviseert volwassenen minder dan 5g zout (iets minder dan een theelepel) per dag te gebruiken.