Twee Kamers

De Staten Generaal is de (Nederlandse) landelijke  volksvertegenwoordiging (parlement) en bestaat uit de Eerste en de Tweede Kamer.

Sinds 1815 kent Nederland een tweekamerstelsel. In dat jaar werd namelijk de, sinds 1814 bestaande Staten-Generaal, gesplitst in een Eerste en Tweede Kamer.

De eerste zitting was in 1815 en de eerste Tweede Kamerleden werden door de Koning benoemd (Willem I) daarna  werden de leden door de Provinciale Staten gekozen en nu door ons, burgers zelf.

De eerstvolgende Tweede Kamerverkiezingen zullen op 17 maart van het volgende jaar worden gehouden.

Nieuwe partijen moeten zich  uiterlijk 21 dec. van dit jaar bij de Kiesraad laten registreren om te kunnen deelnemen aan die verkiezingen.
Wil een partij meedoen in alle kieskringen (Ned. heeft 20 kieskringen), dan moet ze in totaal 580 ondersteuningsverklaringen overleggen, plus een waarborgsom van  € 11.250,- betalen
Alleen partijen die een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn, kunnen een naam laten registreren. Die naamregistratie is nodig om mee te doen aan de Tweede Kamerverkiezingen.

Zelf hoop ik enorm dat er niet méér partijen bijkomen, we hebben er al zoveel!
Omdat ik al jaren op de verkiezingsdag ’s avonds stemmen tel (én overdag in het stemlokaal achter de tafel zit), weet ik hoeveel werk het is al die grote stembiljetten van de verschillende partijen “ergens” uit te spreiden (ik heb in scholen, buurthuis en informatiecentrum gezeten)
Steeds wordt het meer partijen waarvan velen niet voldoende stemmenkrijgen voor een zetel.
De laatste Tweede Kamerverkiezingen (2017) waren er ik meen, 15 partijen die niet voldoende stemmen hadden om een zetel te bemachtigen. Niet voldoende betekent niet géén stemmen. Misschien wel weinig te tellen, maar wel veel, ruimte innemende, stapels in de stembureaus

Er zijn 150 zetels in de Tweede Kamer te verdelen; het aantal stemmen dat nodig is voor het behalen van één zetel, wordt de kiesdeler genoemd. Deze wordt berekend door alle geldig uitgebrachte stemmen op kandidaten te delen door 150!

Eerste Kamer

De Eerste Kamer is ook in 1815 ontstaan en ook dié leden werden aanvankelijk door de koning (Willem I) benoemd. NU worden (sinds 1848) de leden van de Eerste Kamer door de leden van de Provinciale Staten gekozen. Die Provinciale Staten leden worden weer door óns burgers gekozen, getrapte verkiezingen

Sinds 1983 worden ook de leden van de Eerste Kamer voor 4 jaar gekozen en niet meer zoals daarvoor voor 6 jaar, met vernieuwing van de helft, om de drie jaar.
De Eerste Kamer bestaat uit 75 leden.
In 2023 zijn de eerstvolgende verkiezingen voor de Provinciale Staten, binnen 3 maanden daarna kiezen de Provinciale Staten de leden voor de Eerste Kamer.

[Het aantal leden van provinciale staten is afhankelijk van het aantal inwoners van de provincie en varieert van 39 tot 55 leden. Het aantal zetels wordt gebaseerd op de inwoneraantallen van 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de Provinciale Statenverkiezing.]

2 gedachten over “Twee Kamers

  1. Een nuttige deels herhalingscursus, omdat het ontstaan en de data mij niet bekend waren, nu wel, dank Baars en met jou hoop ik dat alleen de bestaande partijen meedoen en liefst nog minder, groet Johannes

    Like

    1. Dát hoop ik ook, zoals in de VS met twee partijen vind ik erg pover, fijn dat we in Nederland echt iets te kiezen hebben, maar ;t loopt zo langzamerhand de spuigaten uit. In 2017 hadden onder andere de Ondernemerspartij;, Nieuwe Wegen;’ Piraten Partij, Jezus Leeft ;Lokaal in de Kamer en MenS en Spirit en de Burger Beweging géén zetels

      Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s