BeterLevenWeek19-25 okt.


De Dierenbescherming organiseert dit jaar voor de achtste keer de Beter Leven week
Het is een bewustwordingscampagne om ons, consumenten, te wijzen op het Beter Leven keurmerk. Hun slogan is

Beter Leven? Check ‘t label even.


Zelf dacht ik dat veel mensen al bij het boodschappen doen, kijken naar mogelijkheden om diervriendelijke producten te kopen en dat er DUS ook bij boeren met vee steeds meer rekening gehouden wordt met dierenwelzijn. Dat mag misschien zo zijn (meer dan eerst) maar
ik schrok van de cijfers: nog geen 1% van de jaarlijks 450 miljoen dieren in de Nederlandse veehouderij  wordt in diervriendelijkere systemen als biologisch gehouden (bron dierenbescherming)

Om ook verbetering van de rest van het vee voor elkaar te krijgen heeft de Dierenbescherming ( in 2007) het sterrensysteem (hoe meer sterren hoe diervriendelijker de productie) van het Beter Leven Keurmerk ingesteld, een keurmerk dat de Dierenbescherming door onafhankelijke certificerende instelling laat borgen.

De Dierenbescherming schrijft op haar website: Omdat je veel producten niet bij de boer koopt, maar bijvoorbeeld bij de supermarkt en de kiosk op het station, is zelf informatie inwinnen over dierenwelzijn lang niet altijd mogelijk. Het Beter Leven keurmerk helpt je daarmee, door inzichtelijk te maken hoe goed er voor het dier achter je product gezorgd is. Zo weet je waarvoor je kiest en heb je dus ook weer echt wat te kiezen.

Dit jaar vallen onder meer 29 miljoen vleeskuikens, 4,7 miljoen leghennen en 3,7 miljoen varkens onder het keurmerk en zijn 2.000 boeren (200 meer dan vorig jaar) aangesloten bij het keurmerk.


Staat dierenwelzijn op jouw boodschappenlijstje?

Aanrecht

Over sommige woorden denk je nooit na en dan opeens! Waar komt dat woord eigenlijk vandaan?
Dat had ik met het woord aanrecht.

Vroeger bestond het woord ”aanrechtbank” een lange, smalle tafel met kastjes in de keuken, gemaakt om gerechten*) op klaar te maken.
Tot in de 19e eeuw werd die naam gebruikt, daarna werd het woord pas afgekort tot aanrecht.
Waar kwam dat woord aanrechtbank dan vandaan?

Van het vroegere Middelnederlandse werkwoord aenrechten  wat zoveel betekende als klaarmaken of opdienen. De werkwoorden rechten en richten betekenden regelen, bereiden
Daar waar het klaarmaken gebeurde was dus de aanrechtbank.


Heden ten dage kennen we nog het werkwoord aanrichten in combinatie met een maaltijd nog  in de uitdrukking: een feestmaal aanrichten.

Nog even een “weetje”:

Als lidwoord vóór aanrecht mag zowel “de” als “het”
(bron Onze Taal)
*) het woord gerecht betekent bereid voedsel en hield één gang in.