Noordpoolangst

In de zomer van 2050 zal de Noordpool, naar schatting voor het eerst ijsvrij zijn.
De opwarming van de aarde begon in de 19de eeuw na de industriële revolutie en laat een versnelling zien in de 20ste eeuw. De temperatuurstijging is, in het Noordpoolgebied sterker dan de stijging over de rest van de aarde ( vlgs het Wereld Natuurfonds is de stijging dáár 3 graden, dat is 2x zoveel als in de rest van de wereld)

Dit ijsvrij zijn van de Noordpool zal grote gevolgen hebben voor mens én dier.
Denk aan de voedselvoorziening.
Dieren, afhankelijk van het ijs (ijsbeer) zullen waarschijnlijk grotendeels verdwijnen (uitsterven?)
De inheemse bevolking leeft NU van jacht en visserij, maar waarvan na het smelten van het ijs?
Het ijs op de Noordpool fungeert daar ook als wegen, mensen verplaatsen zich (oa. met sledehonden) over het ijs. Nu al is het ijs steeds minder betrouwbaar en zakken mensen daar door het ijs.

Is er dan niets dat dit proces van smelten van  het ijs kan stoppen?

Het Wereldnatuurfonds meldt:  “We kunnen iets doen. We moeten heel snel overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Stoppen we met het verbranden van fossiele brandstoffen, dan zullen we binnen 30 jaar zien dat de afname in zee-ijs stopt. Eén ding is zeker, er moet wat gebeuren: nog nooit eerder is klimaatverandering zo snel als nu gegaan, ook niet toen ijstijden elkaar afwisselden met warmere perioden.”


Al met al een zorgelijke toestand. De Noordpool lijkt “ver van je bed” (is dat letterlijk ook) maar het smelten van het ijs dáár heeft gevolgen voor de rest van de wereld; zo’n 70% van al het zoetwater ligt opgeslagen als ijs en sneeuw (grotendeels) in de poolkappen.

De Groenlandse ijskap bijvoorbeeld is 3 kilometer dik, als die helemaal smelt stijgt de zeespiegel wereldwijd met 2 meter! 35% van Nederland ligt onder het NAP. De gevolgen lijken me duidelijk

De Rijksoverheid site meldt:
“We zijn in Nederland in hoge mate afhankelijk van energie. De zekerheid dat er stroom is voor burgers en bedrijven, is in ons land bijna 100%. Het tijdperk van fossiele energie is voorbij: Nederland heeft, net als vele andere landen in de wereld, de doelstelling afgesproken om in 2050 CO2-arm te zijn. Alle inwoners van Nederland krijgen de komende jaren met de transitie naar duurzame energie te maken: ons huis zal in de toekomst op een andere manier worden verwarmd, we zullen ons op een andere manier vervoeren en het landschap zal door de komst van bijvoorbeeld zonne- en windmolenparken veranderen.”

Wij burgers wachten de maatregelen van de regering af. Maar hebben we die tijd?