Groes(t)

In het dorp in het Gooi waar ik geboren én getogen ben is een belangrijke (hoofd) straat die De Groest heet.
In het dorp waar mijn broer woonde is een horecagelegenheid die De Groes heet.
Nooit heb ik die 2 gecombineerd, totdat mijn lief vorige week zei: “Wat zou Groes of Groest eigenlijk betekenen?”

Dát ging ik dus eens uitzoeken.
Ik vond over de Groest in mijn geboortedorp:

Het dorp is  gesitueerd aan de oostrand van de stuwwal, de plaats moet ontstaan zijn in een tijd dat het gehele Gooi nog sterk bebost was en het gebied zowel aan de oost- als aan de westkant grensde aan uitgestrekte hoge venen. Die venen moeten een hoogte hebben bereikt van wel 5 meter boven het huidige N.A.P. Waar ze aansloten op de stuwwal was een plaats met water, deels afkomstig van de hoge gronden en deels uit liet veen zelf. Die waterrijke goot was natuurlijk bij uitstek een plaats voor vestiging. Vooral de relatief steile oostrand leende zich daarvoor. Het is dus niet toevallig dat de oude kernen van de hierboven genoemde Gooise dorpen alle liggen op of nabij de vijf meter hoogtelijn. De naam de Groest  herinner tnog aan die vroege situatie.
Groest of Groost betekent drassige plek.

Ook vond ik elders:


Groes of groeze = een met groen of gras begroeid land groese = graszode, weiland
Groes = kwelder
Groesbeek = een dorp ca.11 km van Nijmegen: De naam Groesbeek verwijst enerzijds naar weiland (Groes = weiland) en anderzijds naar een beek die vlakbij het dorp stroomt. 

Ook bestaat er een gebied De Groes, de groene long van Gennep
Groes is ook een buurtschap in de gemeente Heesch: Er bestaat de Achterste- Middelste- en  Voorste Groes.

De Groes, het eetcafé in de Achterhoek  was van oorsprong van Guido Groeskamp, vandaar de naam van de horecagelegenheid
De Groes  is ook een achternaam.


MORE

Museum More is de afkorting voor Museum voor moderne realisme.

Onderstaand een kleine fotoimpressie van kunstwerken die ik begin september in het voormalige gemeentehuis van Gorssel (Gelderland) maakte.

Een bijzonder museum, licht, luchtig met prachtige, bijzondere kunst.
Wel  nu,  i.v.m. Corona, tevoren kaartjes reserveren.

Deze afbeelding van de moderne ingang van het museum dat grenst aan het oude gemeentehuis is te zien op het vooraf bestelde E-ticket

Remiseterrein – Frans Stuurman – Kweeperen – Pyke Koch
Stilleven met kaas en eieren – Henk Helmantel
Carel Willink

Kunstwerk van een meisje met een “harige” (volwassen mannen)arm gemaakt door Tobias Schalken met de titel His unexpected return

Dit is slechts een korte impressie van wat er in september in dit mooie museum allemaal te zien is.
(én niet te vergeten, in de tuinzaal, 35 schilderijen van Jan Mankes)

Voor wie houdt van realistische kunstwerken is dit museum een juweel.

Gorssel is, zeker bij mooi weer een leuk plaatsje om, na het museumbezoek, nog even te blijven hangen. Op een terrasje of, zoals wij gedaan hebben, een ijsje etend, zitten onder een grote boom, bij een wel zeer bijzondere “ijssalon”