Onderweg

Steeds meer mensen bestellen, mede door de Corona uitbraak, online: producten voor in en om het huis, kleding, maar ook steeds meer voedsel (dan hoef je immers zelf geen voet in een winkel te zetten, gevaar lopen op besmetting, rekening te houden met 1,5 meter afstand of een karretje te ontsmetten).
Dit  online shoppen zorgt ervoor dat transport  steeds belangrijker in onze samenleving is geworden. Maar hoe zit het dan met de CO2  uitstoot?  

Het was een tijd STIL in de lucht, maar veel luchtvaartmaatschappijen hebben weer (een deel van) hun vluchten hervat. We horen en zien weer meer vliegtuigen.
In 2018 stootte de Nederlandse luchtvaartsector ruim 13 miljard kilo aan CO2 uit (met inbegrip van de uitstoot in het buitenlandse luchtruim)*)
Dat cijfer zal nu wel, door de lockdowns, fors minder zijn. Men verwacht overigens pas in 2023 weer op het oude niveau van het aantal vluchten terug te zijn.
Moeten we dat, met oog op de luchtvervuiling, eigenlijk wel  willen?

Als we online blijven kopen zullen er steeds meer vliegtuigen de lucht ingaan om al die spullen te vervoeren.
Zo heeft Amazon Air (Amazon is de grootste e-commerce speler ter wereld) zijn luchtvloot uitgebreid met twaalf extra Boeing 767‘s, om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar pakketvervoer door de lucht.**)

Ik las dat thuiswinkel.org (branche organisatie met meer dan 2200  leden die samen ruim 70% van alle online consumentenbestedingen in Nederland realiseren)  1,5 miljoen pakketjes per dag bezorgd (busjes die door het land tuffen)

Nederland heeft de doelstelling om in 2020 een broeikasgasuitstoot te hebben die minimaal 25 procent onder het niveau van 1990 ligt.
Die doelstelling wordt gehaald als de uitstoot in 2020 minstens 16,3 megaton  CO2-equivalent lager is dan in 2019.( Voor 2030 beoogt het klimaatakkoord een reductie van 49% ten opzichte van 1990.) Eén megaton CO2-equivalent staat voor de broeikasgaswerking van de uitstoot van één megaton
koolstofdioxide (= 1 miljard kilogram CO2 )    ***)

                
Gaan we die doelstelling halen?
Kunnen we als burgers daaraan meewerken?
Misschien door niet (of minder) te vliegen, niet (of minder) on line te bestellen?
Nederland telt (juni 2020) 17.422.478 miljoen mensen, samen kunnen we toch wel wat bereiken? SAMEN, hét woord in Coronatijd

*) De uitstoot van buitenlandse maatschappijen die op Nederland vliegen, zit niet in dit cijfer.
**) Ze hebben al  zo’n 70 vliegtuigen
***) CO2-equivalent:naast koolstofdioxide (CO2) worden ook andere broeikasgassen meegeteld.