Verantwoording

Veel mensen zijn het niet eens met de maatregelen die regeringen en stadsbesturen nemen in verband met de Corona pandemie.

Regeringen en stadsbesturen doen in veel ogen of té veel,  of  té weinig, of té laat of té vroeg.
En dat terwijl NIEMAND écht weet wát de pandemie kan stoppen en welke maatregelen genomen zouden moeten worden.

De verantwoording!
Ga er maar aan staan; je bent bestuurder en komt in een dergelijke situatie WAT DOE JE?
Je laat je adviseren door deskundigen. Zij kunnen voorspellingen doen, feiten verzamelen en daaruit moet JIJ, bestuurder, beleid maken.
Er sterven mensen. Had een ander beleid dit kunnen voorkomen?

Verantwoording.
Ik herinner me nog het moment, vlak na het baren, dat een klein bloot wezentje op mijn buik gelegd werd; blijdschap, trots, maar ook een overspoeling van de wetenschap; HIER moeten wij, ouders voor zorgen totdat hij het zelf kan. Dit kleine wezentje is er doordat WIJ het gemaakt hebben ,hij  is afhankelijk van ons; wat een verantwoording.
Je wéét het voordat je kinderen krijgt, maar het gevoel, de verantwoording krijg je pas als dat kleine wezentje er IS.
Hoe weet je dat je het GOED doet? Er zijn boeken, er zijn “deskundigen ”en  velen hebben vóór jou óók een kind gekregen, maar NIEMAND kreeg ooit DIT KIND, wéét wat DIT KIND nodig heeft.
De verantwoording!

Terug naar het vraagstuk : WAT moeten er voor maatregelen komen om het verdere verspreiden van  het COVID-19 virus tegen te gaan?
Niemand die het ZEKER weet maar zou, in plaats van een bestuur, een regering of een organisatie aan te vallen,  meedenken, meewerken, suggesties doen en begrip tonen niet productiever zijn?*)
We willen toch allemaal hetzelfde; COVID-19 de wereld uit!

Loesje regels

* ) Iemand aanspreken op zijn of haar verantwoording, dat kan altijd  (moét soms)

Mythologische verklaring.

Onlangs las ik een boek van Kate Mosse (Britse schrijver 1960- ) waarin de uitdrukking een Cassandravoorspelling voor kwam.
Ik had toen een soort klok- klepel-geen idee gevoel.
Cassandra was volgens mij een mythische dame, maar wat was er met haar voorspellingen? En kwamen die uit? En waarom gebruiken wij nog steeds die uitdrukking? Ik zocht het na.

cassandraCassandra blijkt, in de mythologie, de bloedmooie dochter van de koning van Troje te zijn  geweest.
Ze was zo mooi dat de God Apollo zelf met haar naar bed wilde.
Cassandra was een slimme tante, zij wilde er iets voor terug (de Goden hadden het in hun macht een “gewone” stervelingen een talent (gave) te geven. Dié gave kon NOOIT meer worden afgepakt!)

Cassandra vroeg de God Apollo om de gave te kunnen voorspellen.
Die gave kreeg ze en vervolgens weigerde ze om met hem naar bed te gaan.
Apollo werd daarop woest, kon haar niet dwingen om met hem naar bed te gaan, maar kon ook zijn eens-gegeven-blijft-gegeven-gave niet meer afpakken.
Hij vroeg haar nog een laatste kus. Dát stond de, kennelijk toch niet zó slimme, Cassandra hem toe (je kon op  je vingers erop natellen dat Apollo iets in het zin had?) en op het moment van de kus legde Apollo een vloek in haar mond. Door die vloek zou niemand haar  geloven als ze een voorspelling deed.

Dientengevolge noemen we nu een Cassandravoorspelling; een voorspelling die niemand gelooft.*)

 

 

*)  Trouwens wél een voorspelling die correct blijkt te zijn en uitkomt!