Pastafarianisme

Onlangs hoorde ik voor het eerst over een jonge religie (gestart in 2005) waarvan de aanhangers pastafari genoemd worden.
Gestart in de Verenigde Staten door profeet Bobby Henderson.
In 2006 verscheen hun Heilige Geschrift.

Toen mijn jongste zoon dit onlangs vertelde dacht ik dat het een grap was.
Dit “heilige geschrift” heeft een naam die niet zou misstaan in de reeks Suske en Wiske stripboeken: Het evangelie van het vliegende spaghettimonster.
Ik stopte met lachen toen onze zoon vertelde over de  8 liever-nietjes.
Een soort tegenhanger van de 10 Geboden die God aan Mozes zou hebben gegeven als leefregels voor zijn volk (oorspronkelijk waren het ook 10 liever-nietjes, maar 2 tabletten zijn kapot gevallen.)

Liever-nietjes. Hoeveel vriendelijker en mogelijkheden tot handelen naar eigen inzicht geven deze richtlijnen. Bij geboden denkt een ander voor je te weten wat mag en niet mag; bij Liever-nietjes, moet je zelf nadenken: doe ik het wel of  (liever) niet!

De eerste liever-niet luidt:. Ik heb echt liever niet dat je… doet alsof je heiliger bent dan iemand anders wanneer je mijn noedelige goddelijkheid beschrijft. Als sommige mensen niet in me geloven dan is dat oké. Echt.

En nummer twee: Ik heb echt liever niet dat je… mijn bestaan gebruikt om mensen te onderdrukken, straffen, veroordelen of, je snapt het, je slecht te gedragen tegen anderen. Ik heb geen offers nodig en het begrip “zuiver” is bedoeld voor bronwater, niet mensen.

Humoristisch geformuleerd maar tegelijkertijd in mijn ogen haalbare richtlijnen.
Als u lezer, nog steeds denkt dat dit een grap is dan wijs ik u erop dat het in Nederland sinds jan 2016 een officieel erkende religie is (Kamer van Koophandel geregistreerd)*)

vergiet_pastafariHet officiële hoofddeksel van de kerk is ”apart”; een vergiet.
“Apart” zoals dingen in andere geloven ook “apart” zijn, maar wel algemeen geaccepteerd door de volgelingen van die religie, zoals in het

Christendom: Het aanbidden ván en soms in huis hebben hangen van een man aan een kruis;
Jodendom; het verwijderen van de voorhuid van een baby op zijn 8 ste levensdag om het verbond tussen God en de Israëlieten tot uitdrukking te brengen;
Islam; het dragen van een hoofddoek om dat Allah het wil en een vrouw zo als het ware de hele dag (door het dragen van die hoofddoek) Allah aanbidt;
Hindoeïsme; het heilig verklaren van de koe, het meest zuivere wezen in de drie werelden

Van deze dingen kun je  ook zeggen “Apart” Dus waarom niet een vergiet op je hoofd?

De kerk van het vliegende spaghettimonster is gevestigd in Kansas (USA) en in Nederland o.a. in Emmen ( Ned.)
Ik las dat dit geloof is opgezet om “de onzinnigheid van creationistisch geïnspireerd onderwijs aan te tonen”
Het was namelijk zo dat in 2005 de Staat Kansas had bepaald dat op scholen naast de evolutietheorie ook  de alternatieve leer van het  intelligent design**) onderwezen diende te worden.
Een natuurkundestudent, Bobby Henderson schreef hierop een satirisch getoonzette ‘Open Brief’ aan de politici. Henderson eiste dat op scholen dan ook het verhaal van het Vliegende Spaghettimonster onderwezen diende te worden, omdat hij geloofde dat het spaghettimonster de aarde had geschapen.  Van de politici kreeg hij geen reactie, daarop publiceerde Henderson de tekst van zijn brief op zijn website. In korte tijd ontving hij tienduizenden reacties

*) Twee bekende Nederlanders die zich tot de Kerk van het Vliegende Spaghettimonster rekenen zijn Arjen Lubach en Georgina Verbaan. (Er  zijn ook aanhangers van dit geloof in Oostenrijk, Tsjechië en Nieuw Zeeland)

**)  intelligent design is een  pseudowetenschappelijke opvatting die stelt dat bepaalde kenmerken van het universum en het  leven het best kunnen worden verklaard als het werk van een bovennatuurlijke intelligente “ontwerper”