Het stadje Eemnes vlagt

We fietsen (zeker in deze Coronatijd) veel.
In polder, bos en op de hei zie je soms amper mensen.
Soms rijden we een stukje door straten met huizen , dan krijg je een beetje een beeld van een dorp, of in het geval van Eemnes; het stadje (de gemeente telt  ca. 9.113 inwoners- [1.1.2019 CBS] en heeft een oppervlakte van 33,67 km2, waarvan 2,64 km² water)
De naam Eemnes is een samentrekking van EEM (de rivier) en het vroegere woord NES (landtong). De naam wordt al in een oorkonde uit 1269 gebruikt.

Toen we onlangs door het niet-oude gedeelte van Eemnes reden hingen er erg veel vlaggen; niet de Nederlandse driekleur, maar de officiële gemeentevlag van de Utrechtse gemeente EEMNES.
(De vlaggen bleken al in maart 2020 opgehangen als teken van saamhorigheid gedurende de Coronacrisis)

vag eemnesOmdat het er zoveel waren en de wind niet hard woei zag ik dat deze vlag behalve geel, rood en wit gekleurd is ook 3 “kopjes” heeft. Ze lijken een beetje op mijtergemutste hoofden.
Thuis heb ik dat eens nagezocht en ja; het zijn bisschoppen.
Dan wil ik ook graag weten welke bisschoppen!
Daar is niet achter te komen, wel dat in 1342 Jan van Arkel bisschop werd van Utrecht.(hij is begraven in de Domkerk in Utrecht) Hij zorgde, tussen 24 juli en 7 september 1352 ervoor  dat Eemnes stadsrechten*) kreeg.Het zou kunnen dat de Eemnessers uit dankbaarheid zijn afbeelding op hun vlag hebben gezet.**)
Maar waarom dan 3 (dezelfde) koppies?
Daar vond ik na zoeken, een “vermoedelijke” verklaring voor:
De drie hoofden zijn niet uit dank opgenomen in het wapen, maar verwijzen naar de drie heroveringen, soms met geweld, soms door middel van verzoening.
(De drie veroveringen slaan op het door de bisschop van Utrecht heroverd gebied van de graven van Holland)

wapen eemnes
gemeente wapen Eemnes

Het gemeentelijke dundoek, zoals deze nu uit de Eemnesser huizen wappert is waarschijnlijk in 1938 aangenomen, omdat op het 40-jarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina in 1938 de defileervlag van de gemeente Eemnes er (ongeveer) zo uitzag. Officiëel moet de vlag vierkant zijn, las ik***)
Daarvóór zou, in 1413, Eemnes een vlag hebben gebruikt met de volgende beschrijving: “…dat wimpel sal wesen van twee verven gedeijlt, wesende als boven fijn opel groen en beneden van silver wit, daer in ’t midden een beelt van golden des heijligen bisschops Sancte Nicolaes haeres
patroon staan sal.

Inwoners kregen deze vlag van bisschop Frederik van Blankenheim (1393-1423 bisschop van Utrecht) voor bewezen trouw in diens onenigheid met de Friezen

 

*) Om Eemnes bij het Sticht te houden werd in 1352  stadsrecht verleend, waarbij ook het recht op een eigen parochie met kerk kwam.

**)
Normaal gesproken mogen er namelijk géén bisschoppen afgebeeld worden op een vlag.

***)  Bijna alle vlaggen zijn rechthoekig.Van de nationale vlaggen zijn alleen de vlaggen van Zwitserland en Vaticaanstad vierkant