Oude ambachten (2)

Al eerder schreef ik al een blog over oude beroepen, die ik door genealogie onderzoek tegen kwam.Beroepen, die nu vaak niet meer bestaan.
Bij sommige beroepen heb je meteen een beeld van wát de uitvoerende gedaan hebben, zoals een rijtuigenschilder.
Bij andere ambachten is dat wat moeilijker voor te stellen,  dié beroepen heb ik eens nagezocht.

Voerman
Iemand die een met paarden (of ossen) bespannen wagen bestuurde.

Schepen
Een schepen was  voor 1795 een dorpsbestuurder, beetje vergelijkbaar met een burgemeester nu.
Hij maakte ook deel uit van de schepenbank, die misdaden berechtten en uitspraak deden in burgerlijke geschillen.

Nu hebben de Belgen en Luxemburgers nog schepenen, dáár zijn het in de huidige tijd, een soort wethouders. Die, anders dan bij ons ook gemeenteraadslid zijn en mogen meestemmen over hun eigen voorstellen.

Rentmeester
Iemand die, namens derden landgoederen of andere gebieden of geldelijke vermogens beheert, en pachten int.

Het rentmeesterschap  bestaan tegenwoordig ook nog, zo las ik.
Het woord rentmeesterschap wordt ook in de Bijbel gebruikt; Wij mensen zijn geen eigenaar van de wereld en haar gronden, maar hebben deze haar slechts in bruikleen

Zakkendrager
Een zwaar beroep, de mannen die het deden waren verenigd in een gilde*)
Ze transporteerde zakken met  onder andere graan, meel en turf.

Mannen die dit beroep  nu nog uitvoeren heb ik gezien in Istanbul. Kleine nauwe straatjes met veel winkels. Auto ‘s, laat staan vrachtwagens kunnen er niet komen. Die stoppen ergens en zakkendragers nemen grote hoeveelheid waar op hun rug, meestal in (rug)zakken, om winkels (bedrijven) te bevoorraden.

Tapper/Tapster

Een verkoper/verkoopster van bier, gedestilleerd en wijn.

Eerder schreef ik al over het ontstaan van de achternamen in Nederland (Franse inlijving, hun wetten golden (Code Civil) dus registratie óók in de Nederlanden) mensen kozen behalve patroniemen ook hun beroep als achternaam.
Eén van mijn voorvaderen is ooit met een mevrouw Tapper getrouwd.

Leenman
In de Middeleeuwen toen het leenstelsel gold kon iemand van een leenheer grondgebied  “lenen” en dat bebouwen naar eigen goeddunken, in ruil voor dit lenen werd hij een soort “onderdaan” (vazal)  van de leenheer. Hij zwoer hem trouw en als de leenheer dat nodig vond gaf hij hem militaire bijstand

 

 

*)  Een gilde was belangenorganisatie van personen met hetzelfde beroep (middeleeuwen)
In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Na een gedegen opleiding kon een leerling erkend worden als vakman met de titel gezel en, na het doen van de gilde- of meesterproef de titel meester verwerven

Een gedachte over “Oude ambachten (2)

  1. Het blijft leuk om op deze manier terug te kijken naar die oude beroepen, maar het boeit me als ik hoor dat iemands achternaam het beroep was van een voorvader: Rob Slotemaker bijvoorbeeld, johannes

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s