Film: Blinded by the light

Released: 2019
regisseur: Gurinder  Chadna
Hoofdrolspelers: Viveik Kalra; Gulvinder Ghir ;Nell Williams en Dean Charles Chapman

Een film naar een autografisch boek van Safraz Manzoor over de invloed die muziek heeft op een Pakistaanse jongen die in Luton (ca. 50 km van Londen) woont.
Een vader die naar Engeland komt om het beter te krijgen, in een autofabriek werkt (ten tijde van Margaret Thatcher) een onderdanige vrouw heeft en 2 kinderen die weten dat vaders wil wet is.
De vrouw zit achter de naaimachine, aanvankelijk om wat bij te verdienen, later als de vader bij de autofabriek ontslagen is (economische crisis, veel werkelozen) bijna dag en nacht  achter die machine om het gezin financieel draaiende te houden. Ook de kinderen moeten alles wat ze (bij)verdienen afstaan om in de “betere” wijk waarin ze wonen te kunnen blijven.

Het verhaal is niet erg sterk, de afloop voorspelbaar (hij krijgt het meisje en wordt schrijver)
Wat de film in mijn ogen wél de moeite waard maakt is het zien van Engeland in die tijd door de ogen van een jonge, niet Engelse jongen. De beelden van de lange rijen bij de arbeidsbureaus, de opkomst van het Nationaal Front, het leven in een voorstad van Londen, waar niets gebeurde, waar niemand wilde zijn, maar wél was.
Een terugblik in een voorbije (?) tijd, maar een tijd  die wel weer terug kan keren.
In zekere zin  is het een waarschuwingsfilm! Niet alleen voor Engelsen!

De muziek die de jongen de mogelijkheid gaf zijn leven te “verdragen” was van Bruce Springsteen. Deze muziek is veelvuldig in de film te horen. Zijn teksten lijken wel voor de Pakistaanse jongen in DEZE omstandigheden geschreven te zijn. Het lijkt alsof Bruce hem begrijpt en zijn teksten voor hem schrijft. Dit geeft hem kracht.

Ik denk dat Safraz daar niet uniek in was; dat veel jongeren die het moeilijk hebben (in welke tijd dan ook) een muziekHELD hebben. Waarvan zij denken dat hij hen begrijpt, hun teksten zingt (Kurt Cobain was in de jaren negentig ook een zanger waarvan de generatie TOEN dacht dat HIJ hen begreep)

Als de muziek van Bruce Springsteen je wat doet helpt dat zeker om de film meer te waarderen.

film pop
popcornmachine in de bios

 

 

Politiek meedenken

Als je je betrokken voelt bij wat er in het land waar je woont gebeurt én iets wil doen (actief of passief) kun je lid worden van een politieke partij*)
Je kunt daadwerkelijk iets doen! Zitting nemen in één van de organen, meedenken**) vrijwilligerswerk in die partij doen of alleen door lid te worden je steun geven!

Bij een partijcongres komen allerlei dingen aan de orde.
Je kunt er (weer) gemotiveerd worden, naar boeiende sprekers luisteren, soms workshops bijwonen en je bewust worden wat er politiek allemaal speelt.

Bij de partij waar ik lid van ben komen NU moties aan de orde, die uit vóórcongressen en ledenparticipatie zijn ontstaan. Je kunt daar, als lid, momenteel thuis digitaal vóór, tegen of blanco op stemmen.
Dergelijke moties lezen (bestuderen soms) laten je weer (al dan niet diep) nadenken over wat JIJ belangrijk vindt. Wil je bijvoorbeeld dat jouw partij samen gaat met een andere partij bij de eerstvolgende verkiezing? Ben je vóór of tegen een algeheel vuurwerkverbod? Zulke vragen zetten je aan het denken.
Mij in ieder geval wel.

In Nederland polderen we wat af. Er zijn veel politieke partijen met soms andere uitgangspunten  (filosofie, religie) en daardoor soms (erg) afwijkende standpunten. Ik neem aan (ik heb een positieve instelling) dat ze allen het BESTE met Nederland en haar inwoners voor hebben.
Ze kunnen klein (weinig invloed) of groot (véél invloed) hebben.
De invloed  van de partijen maken wij, stemmers, uit!
Welke koers de partijen volgen maken ook de leden uit!

DOE
politiek

 

 

*) Geen één partij heeft precies JOUW gedachtegoed, zoek (en vindt) de partij die het dichtst bij je staat en “denk mee” over de koers van die partij. Denk niet dat het “niks uitmaakt” wat je zegt of doet, je bent één radertje van die politieke machine en vele radertjes doen die machine lopen!

**) Bij bijna alle partijen kan dat; dat heet democratie