De eerste kerststal

Van Franciscus van Assisi (1182-1226) wordt gezegd dat hij de allereerste kerststal heeft laten uitbeelden en daarvoor toestemming heeft gevraagd  aan én gekregen van Paus Honorrius III (1150 geboren in Rome)

org stalDie allereerste stal schijnt bestaan te hebben uit een kribbe, (voederbak voor dieren) een echte os en een ezel. Op 24 december 1223 wilde Franciscus de gelovigen zo laten meebeleven hoe armoedig de omstandigheden waren waarin Jezus ter wereld kwam.  Zo werd in een grot in Greccio (I) de kerstnacht gevierd, staande om de lege kribbe. In die stal kwamen Maria, Jozef en het kindje Jezus nog niet voor.
Daarna kwamen in de kerken van Italië steeds meer kerststallen en werden ze ook uitgebreid met figuren. Later verspreidde de kerststallen zich over  de andere  zuidelijke landen van Europa en uiteindelijk over de hele wereld.

brunastalIk las in een uitgave van de Sint Ansfriduskerk dat een Jezuiet,  Philippe de Berlaymont in 1619 een omschrijving maakte van hoe een kerststal er uit zou moeten zien. In deze beschrijving stond onder andere vermeld dat kindeke Jezus tussen Jozef en Maria geplaatst moest worden, in een oud bouwvallig huis met een dak van stro, waar boven een ster bevestigd moest worden; ook engelen en herders hoorden erbij te zijn.(Hoezo een waarheidsgetrouw beeld?Verzonnen door een Jezuiet!)
Eerst hadden alleen de kerken een kerststal, later konden ook de zeer rijken zich een kerststal veroorloven.

Toen ik jong was hadden, in mijn omgeving, alleen katholieke mensen een kerststal, remonstranten zoals wij, hadden geen stal niet, ook in de kerk niet.
Nu hebben velen, ook niet gelovigen soms, een kerststal (of meerdere) in hun huis staan.

Ik hoorde van vroeger verhalen dat in de decembermaand kinderen van katholieke scholen vochten met de kinderen van de openbare, omdat ZIJ wel een kerststal hadden en de anderen niet!!

Onze
zonen zaten op een openbare lagere school, die vast zat aan een christelijke én een katholieke school. De kinderen van de Openbare School gingen ieder jaar met een juf/meester een “ronde” door de scholen doen om de kerststallen bij de andere scholen te bekijken.Een geweldig initiatief!(én geen gevechten om de stal!)