Energietransitie

Het Klimaatakkoord is een onderdeel van het Nederlandse klimaatbeleid. Het is een overeenkomst tussen veel organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het doel: de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen.
In 2050 zou Nederland aardgasvrij moeten zijn.
Energietransitie is de overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem.gasstel

Kort gezegd we moeten van het aardgas af!


De wijk waarin ik woon is zo’n 45 jaar oud en er moet e.e.a. opgeknapt worden onder andere reconstructie van de wegen, vernieuwing van de riolering en aanpak van de wateroverlast. Daar heeft de gemeente geld voor uitgetrokken.
De energietransitie wordt in deze reconstructie meegenomen.
Het zou zonde zijn als wegen opengebroken moet worden en vernieuwd en een paar jaar later wéér.(Hier is over nagedacht)

Er zijn avonden door de gemeente georganiseerd om bewoners voor te lichten over deze en andere aankomende veranderingen.(Het eigenlijk begin laat nog wel even op zich wachten, vermoedelijk pas eind volgend jaar; men is nog in het vóórtraject met de Europese aanbesteding bezig)
De bijeenkomsten waren niet belegd om over concrete energie transitieplannen te praten, want die zijn er nog niet, meer om te vertellen wat er momenteel onderzocht wordt. Daartoe is een adviesbureau bureau in de arm genomen, een bureau dat werkt op het snijvlak van gebiedsontwikkeling en de energietransitie.

Mensen van dit bureau legden op deze avonden uit waar aan gedacht gaat worden bij energietransitie: aansluiting op een warmtenet; de collectieve oplossing aardwarmte, velden met zonnepanelen en  all electric – individuele warmtepompen.
Er wordt gesproken over de verschillende woonvormen, flats en eengezinswoningen, huur- en koopwoningen en over de energietransitiemogelijkheden daarvoor.
Als woningcorporaties c.v. ketels moeten gaan vervangen zullen ze eerder met de energietransitie starten om hun woningen meteen voor de toekomst “klaar” te hebben. Als er dan voor een warmtenet gekozen gaat worden zou het mogelijk kunnen zijn dat particulieren daar ook op aan kunnen sluiten.

Aardgas geeft meer warmte dan aard- en zonnewarmte en dus zullen woningen beter geïsoleerd moeten worden. Daar kunnen eigenaars van koopwoningen NU al mee beginnen.

Er wordt door aanwezigen ook de mogelijkheid van een hybridewarmtepomp aangehaald, een overgangsfase waarin, indien nodig, nog op aardgas overgeschakeld kan worden.
Dat wordt door het bureau NIET geadviseerd; het doel is om van het aardgas AF te komen, dan kan, als er iets gedaan wordt op dat gebied, beter ineens een al gehele overgang plaatsvinden.
Waarna de vraag komt of wie dan ook een mens kan verplichten om van het aardgas af te gaan.
Het antwoord luidt dat dit NU (nog?) niet kan. (Er komen wellicht in de toekomst andere wetten over de warmtevoorzieningen)

Natuurlijk wordt er ook over de kosten van een dergelijke transitie gesproken.Daar worden geen doekjes omgewonden, de kosten zullen aanzienlijk zijn.
Er zijn al overheidssubsidies voor zonnepanelen, voor het isoleren van de woning en aanschaf van een warmtepomp of zonneboiler. Ook kan de gemeente een duurzaamheidslening verstrekken. Hierover is al veel informatie te vinden op internet
Er wordt ook al gefilosofeerd over de mogelijkheid een niet-persoonlijke lening voor de energietransitie beschikbaar te stellen maar een gebouwlening. De woning heeft dan de lening, dus als de woning verkocht wordt gaat die lening mee naar de volgende eigenaar. Hopelijk komt dié mogelijkheid ook beschikbaar!

Er gaat in de toekomst meer duurzaam gebouwd worden. Voor bestaande woningen moet er een omslag komen. Een omslag die heel veel voeten in de aarde zal hebben, veel gaat kosten en de nodige aanpassingen zal gaan vragen, maar het is nodig, willen we met zijn allen op deze planeet willen blijven wonen.

Er werd een tipje van de sluier opgelicht wat er moet gaan gebeuren, heel veel is nog onzeker en moet nog onderzocht worden. We worden op de hoogte gehouden, zo werd ons beloofd.
Iedereen zal de omslag moeten maken, maar duidelijk niet zo snel als Minister Wiebes aanvankelijk had aangekondigd.

 

Een gedachte over “Energietransitie

  1. Dank Baars, voor je heldere uitleg over een veelal nog onduidelijke gebeurtenis, waar we allemaal mee te maken zullen gaan krijgen. Een verhaal dat we allang hadden kunnen weten. Ik vertrouw op een goede afloop. Johannes

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s