De Hamvraag

johan Bodegraven
Johan Bodegraven (1914-1993)

Als kind woonde ik in een oplopend straatje. Wij woonden bijna onderaan. Bijna bovenaan de straat (die overigens laan heet) woonde een bekende radioman; Johan Bodegraven. (de uitdrukking BN-er bestond toen nog niet)

Mijn moeder zei van hem “Johan Bodegraven kon zelfs je laatste dubbeltje uit  je zak praten”
Dát sloeg op het feit dat deze radiopresentator geld binnenpraatte voor Goede Doelen.
Ter ere van het 50 jarig bestaan van de NCRV was er de actie Geven voor Leven, die Bodegraven in 1974  presenteerde. Aan het eind van de avond was er 65 miljoen (gulden) binnengehaald voor de bestrijding van kanker bij kinderen.
Dit  laatste feitje heb ik net op internet gelezen.
Toen wij daar woonden
wist ik alleen dat hij op de radio (NCRV) spelletjesprogramma’s presenteerde en dat zijn bijnaam de “aartsbedelaar van Nederland ” was.

Gisteren hadden we het over de uitdrukking: De hamvraag.
Waar komt die uitdrukking vandaan?Onze (oudere) bezoeker zei dat het uit een quiz  van de radio kwam: Mastklimmen (uitgezonden 1953-1957) Daarin werden door Johan Bodegraven vragen gesteld en als er een vraag goed beantwoord was mocht iemand hoger in een mast klimmen.Boven in de mast hing een gerookte ham (een flinke prijs voor die dagen wist onze bezoeker) Als je de laatste vraag goed had mocht je de ham uit de mast pakken.
Onze bezoeker wist zelfs de zin, die Bodegraven aan het eind van het programma zei: “Want haalde u de ham niet uit de top, dan haalde u in elk geval uw kennis weer eens op!”

Hij wist nog iets over Johan Bodegraven; Bodegraven heeft het radioprogramma Beurzen Open, Dijken Dicht gepresenteerd, dat vanaf 7 februari tot 28 maart 1953 elke week werd uitgezonden om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de watersnoodramp in Zeeland ( 1.2.1953)
Aan het eind van de uitzendingen werd er 6 miljoen gulden aan giften aan het Rampenfonds overhandigd. En dat in een tijd dat velen het zelf niet breed hadden.

Ik denk nu, met terugwerkende kracht, dat mijn moeder gelijk had met de uitspraak:
“Die man kon zelfs het laatste dubbeltje uit je zak praten”

Overspoeld door emoties

Soms lees je iets dat je raakt, waarvan je denkt dat je er misschien ooit “iets mee moet”.
Dat had ik met een wijsheid op een kalenderblaadje. Een uitspraak van Sakyong Jamgon Mipham Rinpoche, een boeddhistisch geestelijke.*)

Op het kalenderblaadje stond:

Een emotie die zo groot als een huis aanvoelt
kan steen voor steen afgebroken worden.

Ik scheurde het kalenderblaadje, toen die dag voorbij was, af en bewaarde het in mijn agenda.
Ik word nog al eens door emoties overmand; de emoties spoelen dan over me heen.
Mijn stiefvader, een wijs man, zei ooit dat ik vaak zo primair reageerde.(Primaire reacties zijn reacties die voortkomen vanuit emotie, vanuit DIE emotie wordt actie ondernomen. De eerste drie of vier seconden is de actie vaak onbewust en dát heet primaire reactie).
Ik reageer inderdaad snel en vanuit mijn gevoel ( ipv doordacht en met enige hersenactiviteit!)

Vanuit deze achtergrond vond ik bovenstaand citaat ERG interessant.
Maar hoe doe je dat: steen voor steen een emotie afbreken?

Ik las  onlangs een methode die hiervoor te gebruiken is

Ga naar binnen bij jezelf en onderzoek de emotie: voel je de emotie in je lichaam? Zo ja, waar dan?
Heeft de emotie een kleur? Zo ja welke?
Is de emotie de hele tijd even sterk? Zo niet, wanneer neemt ze af of toe?

Het schijnt dat de emotie, door deze manier van onderzoeken afneemt in kracht
Je  moet dan merken dat het gevoel verandert, de emotie is  dan niet zo sterk als je dacht.
Je kunt dan kennelijk de emotie (huis) steen voor steen afbreken,  zoals de boeddhistische geestelijk al  schreef.

 

*) geboren in 1963