De rol van de islam in Nederland lezing van Prof.mr.dr.Afshin Ellian

afshin ellianAfshin Ellian, geboren in 1966 in Teheran is een Perzisch-Nederlands rechtsgeleerde, filosoof, dichter en expert in het internationaal publiekrecht en rechtsfilosofie.
Het thema van deze avond is”De veranderende wereld om ons heen en de rol van de Islam daarin”

De professor was, zeker in het begin van de lezing moeilijk te verstaan. Hij verontschuldigde zich dat hij niet “voluit”sprak, morgen moest hij 4 uur voor studenten spreken, dus een beetje zijn stem sparen. (de afstand van zijn mond tot de microfoon had er zeker ook mee te maken) én zei hij later met een lach: de akoestiek van het gebouw)
De lezing van Ellian, zelf politiek vluchteling uit Iran, gaat over de onrust die ontstaan is nu weliswaar ISIS “verslagen” is, maar dat gedachtegoed wel “rondwaart”.
In het, in mijn ogen,  wat incoherente verhaal, komen interessante standpunten naar voren.

Ellian heeft het voornamelijk over het salafisme, een fundamentalistische, soennitische beweging binnen de islam.  Aanhangers hiervan willen leven zoals de eerste 3 generaties moslims en de profeet Mohammed leefden (ca.600) Zij noemen dat de zuivere islam. Deze steeds groter wordende stroming binnen de islam is gevaarlijk, het brengt de sociale cohesie in Europa in gevaar.
Wij, in Europa moeten hen niet de ruimte geven om hun boodschap te verspreiden; we moeten de ideologie van de salafisten verstoren..

Prof. Ellian betwijfelt of of de islam van binnenuit hervormbaar is.
Om zijn twijfel te duiden vergelijkt hij de oorsprong van de  islam met die van het christendom:

Jezus was een niet-politiek iemand, hij ambieerde macht ook niet.
Als gelovige christenen terug gaan naar de basis, het eerste begin van hun geloof, naar Jezus, komen ze niet bij een politiek actieve, gewelddadige Jezus
Zeker kent het christendom ook geweld ( in en na de 3e eeuw) maar de oorsprong van het christendom is vredelievend.
Het christendom heeft zich bovendien hervormd, denk aan de 95 stellingen die Maarten Luther aan de kerkdeur spijkerde, ze behelsden kritiek op de katholieke kerk. Die kritiek leidde tot de reformatie (én de oorsprong van het protestantisme)

De profeet Mohammed  was ook staatsman, wetgever en militair leider, hij gebruikte zelf geweld in zijn politieke strijd tegen zijn tegenstanders.
Teruggaan naar de basis betekent voor islamieten dus ook terug gaan naar die gewelddadige periode.
Als je aan een islamiet vraagt om dat stukje van de islam te  hervormen,komt hij in gewetensnood, dát stuk hoort ook bij zijn profeet en is niet los te koppelen.
Binnen de islam is geen ruimte voor kritiek.Maar alleen door kritiek, door debat, door meningen te toetsten kan een ideologie groeien.

Om aan te geven hoe dit salafisme groeit noemt prof Ellian getallen: ten tijden van de moord op Theo van Gogh (2004)  werd het aantal salafisten in Nederland op 2.000 geschat, NU heeft men het over 20 tot 30.000.

Er wordt aan het eind van de lezing nog gesproken over het proces*) tegen Wilders (over diens uitspraak”Minder Marokkanen” in 2014) en de rol van voormalig Minister van Justitie Ivo Opstelten
Prof.Ellian vindt dat de polarisatie die de islam veroorzaakt niet in de rechtbank maar in de politiek “uitgevochten” moet worden.

 

 

*) Prof Ellian is daar als getuigendeskundige opgeroepen en heeft er 2 rapporten voor geschreven