Alfabetisering

logo st.Op 8 september is de Wereld Alfabetiseringdag.
Van 9 tot 15 september de week van de Alfabetisering.
Allemaal nodig om meer aandacht te vragen voor laaggeletterden.
De Stichting Lezen en Schrijven, opgericht in 2004 door Prinses Laurentien (zij was t/m 2013 voorzitter van de Stichting)

De Stichting wil het aantal laaggeletterden in Nederland terugdringen, d.m.v. scholing en roept allerlei organisaties en bedrijven op om deze week evenementen op het gebied van taal en scholing te organiseren.
Het is nodig! Want in Nederland hebben bijna 2,5 miljoen mensen van boven de 16 jaar moeite met schrijven en lezen; mensen die laaggeletterd zijn.
Dat is 1 op de 6 mensen!
250.000 mensen in Nederland zijn analfabeet; mensen die helemaal NIET kunnen lezen of schrijven. Mensen die moeite hebben met formulieren invullen, straatnaambordjes lezen, geld opnemen bij een pitautomaat, or vertrektijden van het Openbaar Vervoer opzoeken.*)

Laaggeletterdheid kost de maatschappij 1,1 miljard euro pet jaar.

 

 

 

*) Zweden heeft van de Europese landen het laagste percentage laaggeletterden en Engeland het hoogste percentage, nl. 23%