Hergebruikte telefooncellen

Nu (bijna) iedereen een mobieltje heeft zijn telefooncellen niet meer echt nodig. In Nederland zijn er al heel veel weggehaald.
In Engeland zijn de telefooncellen, de Londense taxi’s en de dubbeldekbussen DE herkenningstekens van Engeland.Dus die telefooncellen kunnen, voor buitenlanders én als Engels handelsmerk, niet weg.
Zoals een film die in Parijs speelt minstens één shot van de Eiffeltoren moet hebben,zo heeft een film die in Engeland en/of Londen speelt óf een Engelse (hoge) cab, óf een rode dubbeldekbus of een telefooncel, of  soms alle drie. Dán weet zelfs een kind:dit speelt zich af  in Engeland!

De Britten zijn vindingrijke mensen (denk aan Alexander Fleming penicilline, Alexander Parks – parkesine (de voorloper van plastic)  en Peter Durand, de uitvinder van het conservenblik)
Dus vonden ze nieuwe toepassingen voor hun bekende rode telefoonboxen uit: Deze vakantie zagen we weer 3 nieuwe:

Informatiezuil                      waterkraan                defibrillatorbox

Verleden keer toen we in Engeland waren (2017) zagen we al een telefooncel met een kleine buurtbibliotheekje erin.
Dat is nog eens goed hergebruik!