Schoolzone

Een schoolzone vraagt extra attentie van de weggebruiker en maakt de omgeving om de school veiliger voor de kinderen. Het bestaat uit het (witte) woord schoolzone op de straat en paaltjes aan de kant van de wegen naar de school toe.

Juridisch, zo heb ik me laten vertellen heeft de schoolzone géén status.
Onlangs heeft mijn woongemeente de paaltjes voor de scholen (3 scholen in één gebouw) geplaatst, het woord schoolzone op de straat laten zetten en er “lopen” ook  blauwe voeten richting school op de stoepen.
Het was al een vrij verkeersveilige school; met aan één kant een weg (NU met de paaltjes) aan de andere kant van de school is alleen een fietspad en verder grenst de school aan een park.*)

paaltjes

De nieuwe paaltjes zijn nogal opvallend, wat heet ze knallen er uit: lichtgevend geel en knal oranje, goedkoop en afschuwelijk om te zien en ik ben niet de enige die dat vindt.
(Het schijnt dat de omwonenden inspraak hebben gehad in de kleur van de paaltjes, maar dat de verkeerde kleur paaltjes zijn geleverd. Dit laatste heb ik van horen zeggen)

Ik vind dit zó lelijk  dat ik besloot in de pen te klimmen en mailde naar B&W op 5 juniEén minuut later had ik een automatisch antwoord dat me mededeelde dat ik binnen 2 werkdagen een antwoord op een eenvoudige vraag zou krijgen óf, bij een meer complexere vraag een duidelijke termijn waarbinnen ik antwoord zou kunnen krijgen.

Op 15 juni had ik nog steeds geen antwoord en meldde ik dat. Onmiddellijk kreeg ik weer een automatische mail waarin dezelfde inhoud als de vorige automatische mail.

Op 16 juli krijg ik een mail met excuses voor het late antwoord, waarin “Uw e-mail is veel langer blijven liggen dan wenselijk. Toch willen wij hierbij u alsnog een inhoudelijke reactie geven.”

Een uiterst merkwaardige reactie, na meer dan een maand én een automatische mail dat er binnen 2 werkdagen antwoord zal komen( óf een duidelijk termijn) langer dan wenselijk?
En hoezo TOCH?

Het antwoord komt er op neer dat het  ontwerp is afgestemd met een klankbordgroep; er tevoren een inloopavond is geweest én het ontwerp ook is behandeld op een RTG avond**) waarin iedereen inspraak kon geven
Pas daarna  is het plan door de gemeenteraad vastgesteld. Dus? Mogelijkheden genoeg om tevoren “mee te praten”? Maar als je geen direct betrokkene bent?
Er komt echter een evaluatiebijeenkomst over dit uitgevoerde ontwerp (waarschijnlijk  begin van het schooljaar***)). Daarin zal de  mogelijkheid om de palen
te verminderen
worden meegenomen.

Ik vrees dus dat dit LELIJKE aanzicht blijft, hooguit een paar gele en/of oranje paaltjes minder. Het VEILIGE vind ik sowieso raar, want de enigen (behalve de omwonenden)
die op die ene straat naast de school rijden zijn wegbrengende ouders, en die zouden beter moeten weten dan om onveilig te rijden.

 

 

 

*)Er is wel een weg naar de school toe die vrij druk is en door de wijk loopt(zonder paaltjes of anderszins)
**) RTG= ronde tafel gesprekken
***) het plan was klaar vlak vóór de schoolvakantie, de evaluatie is vlak ná de schoolvakantie, Wat is er dan te evalueren, als de kinderen amper in DEZE situatie naar school zijn geweest, vraag ik me af.