(Na)tellen

Een aantal gemeenten deden mee aan het Experiment Centraal tellen van de stemmen voor de Europese verkiezingen. Dat wil zeggen dat op 23 mei, na het sluiten van de stembureaus, de stemmen alleen werden geteld op partijniveau.
Op diezelfde avond  kon toen de voorlopige uitslag van de telling bekend worden gemaakt

Het tellen op kandidaatsniveau wordt een dag (of paar dagen) later gedaan
De Vereniging Van Nederlandse Gemeentes (VNG) meldt: Doel van het centraal tellen van stemmen is het telproces efficiënter, betrouwbaarder, transparanter en dus beter controleerbaar maken. Het kabinet bereidt een wetsvoorstel voor waarmee centraal tellen in de Kieswet wordt opgenomen. Het is daarom goed dat zoveel mogelijk gemeenten (verdere) ervaring opdoen met centraal tellen.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesprobeert het verkiezingsproces waar mogelijk te verbeteren, en nam enkele jaren geleden*) het initiatief voor een Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming

Onze gemeentes (we hebben een samenwerkingsverband met 2 andere gemeenten) deden aan dit experiment mee.
Na jaren ’s avonds ( of ’s nachts) na de verkiezingen “afgeteld” thuis te komen was ik nu om 11 uur thuis; de stemmen waren op partijniveau geteld én doorgegeven.

Er werden vrijwilligers gevraagd om op het Gemeentehuis maandag 27 mei op kandidaatsniveau te tellen. Dát wilde ik, en ook mijn lief, wel eens meemaken.
Dus dát hebben we gisteren gedaan. En met ons vele anderen.
Omdat je NIET je eigen gemeente mag tellen als je OOK in het stembureau hebt gezeten (ivm de transparantie) moest ik één van de twee andere gemeentes tellen.
Dat was ook wel eens leuk.
De sfeer was prima en met een grote club mensen was het uitsplitsings- en telwerk van deze gemeente in nog amper 3 uur klaar.

Er schijnt grote kans te zijn dat dit bij de eerstvolgende verkiezing (2021) geen experiment meer is, maar door alle gemeenten gedaan zal moeten worden.
We zullen zien.

*) Deze wet bestaat sinds 2013