Vogelevenementen

Een tijdje geleden schreef ik een blog over de gewonde houtsnip die in onze tuin strandde. Een paar dagen later kreeg ik een filmpje van een familielid, die met zijn telefoon een roofvogel die achter een vogeltje aanzat gefilmd had. Helaas “won” de sperwer (want dat denk ik dat het was) en legde het meesje het loodje.
Een ander familielid vertelde dat een KWAK, een paar dagen om zijn huis had rondgescharreld had.Een kwak is in Nederland uiterst zeldzaam. Bijzonder om die van dichtbij te zien.
Het ene vogelverhaal lokt het andere vogelverhaal uit!
Voor mensen die zelf, met anderen vogels willen zien , worden evenementen georganiseerd.

logo vogel

Er blijkt in Nederland jaarlijks een Nationale Vogelweek georganiseerd te worden, die dit jaar plaats vindt van 11 t/m 19 mei. Vogelkenners laten dan aan belangstellenden hun favoriete vogelkijkplekken zien. [https://www.vogelweek.nl/]

In mei is er ook het Wadden Vogel Festival op Texel nl. 11 en 12 mei:
Op de fiets langs de vogelkijkpunten kun je wel ruim 180 verschillende vogels ontdekken
[http://www.beleefdewaddennatuur.nl/agenda/vogelfestival-texel]