Een spin, een dans en een burger

In een boek over Griekse mythologie las ik over de Italiaanse havenstad Tarentum, die bekend was om de grote wolfspinnen die daar in de buurt op het platteland veel voorkwamen. Die spinnen werden naar de stad vernoemd: Tarantula’s.wolfspin

Mensen die in de havenstad woonden werden Tarentijnen genoemd.
Een Griekse zanger en minstreel Arion (650 v. Chr) afkomstig van Lesbos had gehoord dat het gif van de tarantula mensen in extase zou brengen, dus improviseerde hij  “extatische”  muziek die hij de tarantella noemde, het werd een volksdans.

Een tarantula is ook te eten; in april 2018 werd in Amerika (Durham- North Carolina) de Tarantula Challenge georganiseerd: Wie durfde een hamburger te eten met een geroosterde vogelspin?*)
Dit in het kader van de maand van het exotische vlees!.

 

*) In het Engels heet een vogelspin tarantula, verwarrend! De tarantula is een wolfspin!