3 Zoogdieren

Door gisteren een blog te schrijven over dierentuindieren, bedacht ik me dat ik nog 3 “zoogdierenweetjes” heb liggen om tot een blog te verwerken.
Dus hier komen ze:

Tijgers:

tijgerZe komen in het wild voor in Nepal, Sumatra, India, Vietnam, China, Maleisië, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Laos, Thailand en Rusland en kunnen enorme afstanden afleggen.
Tijger Vladik werd 700 kilometer van de plek waar hij in een opvangcentrum had gezeten, toen hij er aan toe was, uitgezet, hij liep weer terug naar het opvangcentrum!!!

Walvis

Eén van de grootste zoogdieren op aarde; ze baren levende jongen en ademen lucht.
blauwe vinvisVan de walvissen is de Blauwe Vinvis  de grootste, die is 33 meter lang en weegt 120.000 kilo.
Dit zoogdier wordt bedreigd door de jacht, visvangst, schepen en milieuvervuiling.
Er zijn nog maar 5.000 Blauwe Vinvissen over.

Oerang-Oetan

oeran oetanOerang oetan betekent bosmens (zijn genen komen voor 96,4% overeen met die van de mens) Deze mensaap is het grootste, in bomen levend, dier.

Dit soort komt alleen nog op Borneo en Sumatra voor en ook daar worden het er steeds minder. Door het kappen van het regenwoud en het oprukken van de mens naar “zijn” gebied daalt hun aantal met ruim 1.000 per jaar. Men schat dat er nog ongeveer 20.000 op Sumatra leven