Kerstmis en wat erbij komt

Het woord Kerstmis komt van Christus-mis, een dienst ter ere van de geboorte van Jezus die de Christus ( Grieks voor de gezalfde *) wordt genoemd.

kerkraam
In de Bijbel wordt, in de evangeliën van Lucas (Luc. 2:1-21) en Mattheus (1: 18- 2:18 ) de geboorte van Jezus beschreven. Er staat NIET wanneer dit geschiedde.

Pas in de vierde eeuw zorgde de Romeinse keizer Constantijn de Grote ( keizer die zich tot het christendom bekeerde) ervoor dat op 25 december, toen al een feestdag waarop de geboorte van zon werd gevierd, dat op deze datum de verjaardag van de Zoon van God gevierd. (De eerste christenen vierden de geboorte van Jezus niet eens)

 

De Romeinen vierden  Mitra’s  geboorte op 25 december ( gebaseerd op Mythras, een Perzische god van het licht)**  en ook een feest ter ere van de god Saturnus: de saturnaliën. De Joden hadden het Chanoekafeest het feest van de lichtjes. Daarvóór hadden de Germanen al het winterzonnewendefeest (Joelfeest)

Ten tijden van Constantijn werden op 25 december dus al  “licht”feesten gevierd en aangezien Jezus zich “het Licht der wereld” noemde, versmolt Constantijn de feesten tot een Christelijk feest op 25 december.

De kerstboom was één van de Heidense dingen die “betrokken” raakten bij het kerstfeest in de huidige vorm. De Germanen schijnen al voor het Joelfeest een- altijd- groene -boom in huis of op het erf te hebben gehad als teken van het nieuwe leven.
Aanvankelijk vond de Kerk een kerstboom Heidens en deed de boom “in de ban”
Eind 19e eeuw haalde men, in protestantse landen, een kerstboom de huiskamer binnen. Pas sinds 1982 staat er in het Vaticaan een kerstboom.
kerstkrans
De kerstkrans zou van oorsprong een Christelijk symbool zijn: de ronde vorm symboliseert het lijden van Jezus en het opstaan uit de dood (zijn doornenkroon met rode bessen als zijn bloed) De Germanen hadden daarvóór ook een krans van groene takken; het zonnewiel

stalDe kerststal is een idee van Franciscus ***) van Assisi (1182- 1226) die in 1223 op het idee kwam een levende kerststal in het dorp Greccio (Italië) op te zetten. Hij baseerde zich op het evangelie van Lucas waarin staat dat Jezus ná zijn geboorte, in een kribbe werd gelegd omdat er geen plaats meer was in de herberg.Dé plaats van een kribbe, leek Franciscus een  stal.
In zo’n stal zouden dieren hebben gestaan, vandaar de “levende” stal. Later werd de plek “stal” omstreden, omdat in de tijd van Jezus geboorte) ook grotten als onderkomen voor de dieren werden gebruikt. Vandaar dat er ook afbeeldingen bestaan van de kerstgroep in een grot!

Een kerkdienst in de nacht is pas ontstaan in de 5e eeuw in Rome.
Jezus zou, volgens de evangeliën ’s nachts geboren zijn, vandaar dat de katholieken toen een nachtmis hebben ingesteld.

Heden ten dage lopen de Christelijke kerken leeg en men schat dat er amper 1 miljoen mensen in een “normaal ”weekend  in Nederland ter kerke gaan (Katholiek en Protestant tezamen)
Met de Kerst zijn dat er ruim 3 miljoen!

 

 

 

*)In het Oude Testament werden mensen met oliën gezalfd, om aan te geven dat ze een  speciale taak van God hadden gekregen.
**) In de eerste eeuwen van onze jaartelling maakte de Mithrascultus een enorme bloei   door.
***) Stichter kloosterorde Franciscanen

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s