Moeilijke taal

Een kleine 20 jaar geleden hebben we door Vietnam gereisd. Het was de reis van mijn leven die we door een erfenisje kon maken op de manier die ik graag wilde (individueel mét iemand die de taal sprak) Ik heb hier blogs over geschreven. Helaas is de provider van die blogs gestopt en zijn al mijn blogs van toen foetsjie.


vietnameesEén van de fascinerende zaken van Vietnam is de taal, een toontaal. Verschillende toonhoogtes van hetzelfde woord maken dat een woord iets heel anders kan betekenen.
Een woord als ma kan op verschillende manieren worden uitgesproken, zodat het moeder, maar ook paard of graf, maar ook rijstplant of geest kan betekenen.

Het is ook een monosyllabische taal (éénlettergrepig) hoewel ik onlangs las dat heden ten dage meer dan de helft van de woordenschat uit samenstellingen bestaat.
Zo’n 70 miljoen mensen spreken Vietnamees.