Oktober – Borstkankermaand

Eén op de 7 vrouwen krijgt in Nederland de diagnose borstkanker.
Zonder diep na te denken ken ik zo, in mijn eigen kennissenkring, al 6 vrouwen die daaraan geleden hebben. Twee daarvan zijn er aan overleden.

De BorstkankerVereniging Nederland ondersteunt het initiatief van oa. Pink Ribbon, die in oktober oproept om geld te doneren voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van borstkanker.

Het schijnt dat door de extra aandacht die in oktober aan borstkanker gegeven wordt, er die maand meer donaties dan anders binnen komen en dat is hard nodig want er moet veel onderzoek gedaan worden.
Op dit moment is men onder meer bezig (met geld verkregen uit donaties) met het nauwkeuriger inschatten van erfelijkheidsrisico’s .  Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Jaarlijks krijgen 14.500 vrouwen  in Nederland borstkanker.

Ook ik kreeg onlangs een acceptgiro toegezonden met de vraag of ik de Stichting Wereld Kanker Onderzoek Fonds in Amsterdam een donatie wilde geven, een oktoberdonatie! Hoewel ik eigenlijk vindt dat het geld voor wetenschappelijk onderzoek voor ziektes uit een andere “pot” zou moeten komen dan donaties, kan ik toch niet voorbijgaan aan een dergelijke vraag om geld.
Verleden week kwam er  ook een meneer met een collectebus aan de deur, nog vóór oktober, maar een kniesoor die daar op let. Het geld is nodig, dus ik geef, U ook?