Anekdote Minister-President

Voorbereidend op mijn bezoek in Den Haag heb ik zitten bladeren in het dunne boekje “Lekker weg in Den Haag aan zee”.
Daar kwam ik een opmerkelijk verhaal tegen.

Na de oorlog was onze minister president  (1948-1958) Willem Drees *)
Hij werd Vadertje Drees genoemd, een titel die hij mede te danken had aan zijn “Noodvoorziening  voor Ouden van Dagen” (1947)
Hij stond bekend als een uitgesproken zuinig man.
Hij woonde in een rijtjeshuis aan de Beeklaan in Den Haag  van 1945 tot aan zijn dood (dus ook in zijn ministerpresidentsperiode)

Het Marshallplan*) was een hulpplan dat  Frankrijk, Engeland, Nederland en de Belgisch-Luxemburgse Unie er na de Tweede Wereldoorlog weer bovenop zou moeten helpen (het ging om Amerikaanse steun van zo’n 14 miljard dollar)

In 1948 Kwam de Amerikaanse politicus (belast met de Marshallhulp) W.A.Harriman op bezoek in het woonhuis van onze toenmalige minister president Willem Drees om over de Amerikaanse hulp aan Nederland te spreken.

Het verhaal gaat dat de vrouw van minister president voor die gelegenheid een rolletje Maria-kaakjes aanbrak en presenteerde. Harriman rapporteerde daarop aan zijn bazen in de VS dat de steun aan Nederland absoluut prioriteit had.
Nederland was, zo rapporteerde hij, “een land waar zelfs de minister-president zich niet meer dan een eenvoudig biscuitje kon veroorloven”.

 

 

 

*) In de periode daarvoor was hij minister van Sociale Zaken
**) genoemd naar de Amerikaanse generaal G.C Marshall