Eén van de tien

“Etty” Darwin, de achternaam geeft het al weg,  was één van de 10 kinderen van
Charles “evolutietheorie” Darwin.
etty
Voluit heet ze Henrietta Emma Darwin, roepnaam Etty (1843-1927)
Ze “hielp” haar vader met zijn werk en trouwde later met Richard Buckley Litchfield. Het echtpaar bleef kinderloos en in 1903 werd Etty weduwe.

Waarom de aandacht in mijn blog voor deze Engelse dame?
Ik las iets opmerkelijks over deze puriteinse dochter van Charles Darwin.
Weliswaar heeft ze veel van pappie’s werk geredigeerd, waaronder ook de biografie die Darwin schreef over zijn grootvader Erasmus Darwin.
Maar ze is  “bekend” om iets anders!
Ze ondernam een verdelgingscampagne tegen de stinkzwam, ze wilde de Engelse bossen ontdoen van deze obsceen gevormde Phallus impudicus  (=onfatsoenlijke fallus)
Wat beweerde Etty?
”Het uiterlijk van deze paddenstoel zal een slechte invloed hebben op eerbare dames.”

stinkzwamDe gelijkenis van deze zwam met een opgericht mannelijk geslachtsdeel is wel duidelijk, maar daarom deze paddenstoel uitroeien?

Het is haar NIET gelukt, zodat eerbare dames en anderen heden ten dage deze stinkzwam nog  in de bossen kunnen zien én ruiken.


Bronvermelding foto paddestoel: By Jörg Hempel, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15555524

 

De dag van de democratie(15/9)

demo

Deze dag is in 2007 door de Verenigde Naties ingesteld om stil te staan bij de toestand van de democratie in de wereld.
Het geeft de lokale overheid ook een gelegenheid de politiek dichter bij het volk te brengen.
Sommige steden en dorpen organiseren op die dag van alles.

Dit jaar is de Dag van de Democratie op 15 september.
Ik vind het een dag die je zeker moet vieren. Wij leven hier in Nederland in een democratie, we kunnen stemmen, hebben recht van meningsuiting, kortom we zijn VRIJ. In heel veel landen is dat (nog?) niet zo, daar mogen we best eens bij stilstaan.

Een aantal jaar geleden zijn we (mijn gezin en ik) op de Dag van de Democratie naar Den Haag gegaan, hebben we daar op het Binnenhof gelopen, zijn  in de Kamers geweest, hebben lezingen gevolgd, kortom in het Nederlandse hart van de democratie een kijkje genomen. (prima georganiseerd)

Dit jaar doet mijn woongemeente ook mee, de burgerij kan onder andere speeddaten met raadsleden. Daar heb ik niet zo’n behoefte aan.( er zijn mogelijkheden genoeg in zo’n kleine gemeente om, als je dat wil, een raadslid of wethouder te spreken)
Misschien lees ik  nog iets wat interessant genoeg is om er op DIE DAG bij te willen zijn en anders “vier” ik in stilte de Dag van de Democratie.