De naam David

 

Op 8 mei schreef ik al een blog over een eponiem; een voorwerp of handeling naar een persoon genoemd. Vandaag kwam ik een persoon tegen, na wie heel wat “dingen” zijn genoemd.
pater David
De Franse
pater David.
(David is een Hebreeuwse naam en betekent dierbaar)

Deze pater Armand David (1826-1900) was een pater in de orde van de Lazaristen en tevens plant- en dierkundige.
De pater is, kort na zijn wijding naar China, Beijjing gestuurd en daar deed hij de meeste van zijn zoölogische en plantenkundige ontdekkingen.

 

Ik kende hem al wel, want als je ooit in het natuurpark Lelystad (Oostvaardersplassen) bent geweest en de Pater Davidsherten gezien hebt en het bordje met hun verhaal erbij gelezen hebt, vergeet je  ze nooit meer. Ze komen in het wild niet meer voor en wereldwijd leven er nog maar omstreeks 1400.

paterDavid

De pater  “ontdekte” behalve het naar hem genoemde hert ook Davidia involucrata = de vaantjesboom.

Hij beschreef 9 soorten  “nieuwe” vogels, waaronder de Pére Davids nachtegaal.
Sinds vandaag weet ik dat ook mijn favoriete bloemenstruik naar hem genoemd is.
Ik kende hem alleen maar als Buddleja, maar hij blijkt voluit Buddleja davidii te heten.

Ik las, op een natuurkalender dat we ook de reuzepanda aan deze Pater te danken hebben. Ik keek het even op internet na en daar stond in Wikipedia (die, ja)  dat Pater David  de soortauteur is van de reuzenpanda!!! (Mij zegt zo’n zin niets)