Rhododendrons

RhododendronDeze struik is op het ogenblik volop in bloei. In onze tuin is de witte versie nog nooit zo mooi geweest.
De naam Rhododendron is opgebouwd uit rhodos en dendron;  dat in het Oudgrieks  ROOS en BOOM betekent.
Het blijkt dat in China zo’n 2000 jaar geleden al Rhododendrons in potten werden gekweekt.
In Nederland werd een versie *) van de Rhododendron pas in 1680, via Batavia, ingevoerd.
Zelf heb ik ooit een prachtige collectie van verschillende soorten in het Von Gimborn Arboretum in Doorn gezien, één en al kleurenpracht.

Ook vroeger thuis hadden wij  rhododendron- en azaleastruiken in de tuin (azelea’s behoren ook tot de rhododendronfamilie) staan.

Momenteel heb ik één bloem afgeknipt en in een ondiep glazen bakje op tafel staan, zo kan ik binnen én buiten van deze bloem genieten.

Het is niet alleen goud wat er blinkt; rhododendrons kunnen ook een giftige stof bevatten: grayanotoxine. Ook meeldraden en de nectar kunnen dat gif bevatten. Via de bijen kan dit gif dan in honing terechtkomen, zodoende kan ook honing dus giftig zijn. Het schijnt ook dat die honing hallucinaties veroorzaken kan. Een Griekse schrijver uit de oudheid, Xenophon schijnt al geschreven te hebben over het gedrag van soldaten die van die honing gegeten hadden.

 

 

De toestand in de wereld.

Deze titel is niet van mezelf het was ooit een radioprogramma: politiekcommentator Mr.G.B.J.Hiltermann gaf wekelijks zijn commentaar over de toestand in de wereld.

Hier moest ik aan denken toen ik gisteravond oud Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Bot in de plaatselijke kerk hoorde praten over geopolitieke vraagstukken.

Bernard Bot, zoon van een Minister van Onderwijs (Theo Bot) was onder andere onze Minister van Buitenlandse zaken (2003-2007), Ambassadeur voor/in Turkije, plaatsvervangende ambassadeur voor de NAVO en ambassadeur voor de Europese Unie.
Onderwerpen die aan de orde kwamen:

Bot over diplomatieke missies: Je gaat praten, onderhandelen en je maakt afspraken. Culturen verschillen, daar moet je, als diplomaat rekening mee houden. Nederlanders zijn daar niet sterk in; Nederlanders hebben altijd haast. Bot vertelt een anekdote over een zakenlunch in China met een delegatie van Nederlandse bankiers. Er was afgesproken NIET onder het eten over zaken te praten. Eén bankier stond echter aan het eind van het diner op, sprak de tafel toe en ontvouwde een deel van zijn zakelijke plannen. De reactie van de Chinese minister:
Nederland bestaat hoeveel jaar? 500 jaar? Jullie willen alles snel.
Wij bestaan meer dan 5000 jaar, wij hebben de tijd.
De aanwezige heren werden binnen 6 maanden voor onderhandelingen uitgenodigd, behalve die ene bankier. Hij moest 2 jaar wachten op een uitnodiging.

Over de Europese Unie: ·Als klein land zoek je bondgenoten. Nederland was één van de 6 oprichters van de Europese Unie; ·nu zijn er 28 lidstaten en meer landen die willen toetreden. Eén van die landen is Turkije. Turkije heeft sinds 1963 een associatieovereenkomst met de Europese Unie (toen nog EEG geheten) iets dat hen veel voordelen oplevert, maar wil toch graag volwaardig lid worden van de Europese Unie. Volgens Bot gaat dat de komende 20 jaar niet gebeuren.
Een toehoorder vraagt waarom er zelfs gepraat wordt over toetreding van Turkije tot de EU, maar 3% van Turkije ligt in Europa, de rest in Azië; het is een totalitaire dictatuur!
Bot legt uit dat het woord EUROPA geografisch niet zo letterlijk genomen moet worden; Turkije is wel een buffer tussen Europa en landen als Irak en Iran.
Net als Israël dat niet in Europa ligt, maar wel de enige democratische staat in het Midden Oosten die wel de Nederlandse loyaliteit heeft.
Met de houding van Israël t.o.v. de Palestijnen is Nederland het niet eens maar wel staan we positief, “kritisch loyaal” tegenover Israël.

Over de Verenigde Staten: ·Het was altijd een zekerheid dat er als er wat zou gebeuren in Europa, de Verenigde Staten Europa te hulp zou komen, dat is nu, met Trump aan het roer, niet zeker meer; Europa moet nu voor zijn eigen bescherming gaan zorgen.
Trump gaat met Kim Jung-un( Nrd Korea) praten. Als hij de toenadering effectief kan maken heeft Trump, voor het oog van de wereld, tóch iets bereikt
Zowel de Brexit als Trump aan het roer van de VS zijn wake-up calls voor de Europese Unie; zeker op het gebied van defensie en economie. [Nederland gaat de Brexit economisch van alle Europese landen het hardst ( door toeleveringsbedrijven) voelen]

Over Rusland: Poetin wordt door 80% van de Russen op handen gedragen. De kwestie Syrië heeft Europa volgens Bot “laten liggen”. Rusland is er wel “ingesprongen” ze hebben er dan ook behoorlijk veel belangen.

China, een grootmacht die geen landen invalt maar wel infiltreert. Ze kijken waar ze business over kunnen nemen en zitten in alle landen .

Bot was naar mijn mening te positief over de Chinezen, die toch een heel volk onder de voet hebben gelopen (Tibet) en het met de mensenrechten niet zo nauw nemen ( om het maar eens mild te zeggen)
Er wellen op zo’n avond dingen/vragen in mijn hoofd op, om die dan JUIST te verwoorden heb ik tijd nodig. Tijd heb je op zo’n avond niet; je knippert met je ogen en het volgende onderwerp is al weer aan de orde.

Wat de woorden van Bot bij me achtergelaten heeft is  het gevoel dat Nederland praat met elk land, met ieder land “zaken doet” ondanks dictator (Erdogan) mensenrechtenschender (China) agressieve kolonisatie (Israël)  en dat er geprobeerd wordt overal “het beste uit te slepen”, moeilijke kwesties  worden dan maar even “geparkeerd”
Dat heet diplomatie.