Herkomst van de Paashaas

paashaasEr schijnt een Germaanse legende te zijn van godin van de lente, godin Ostara ook wel Eostre *) genoemd.
De legende gaat over een kip, die de vervelende gewoonte had om de eieren te verstoppen.
Als straf veranderde de Godin die kip in een haas, die de eieren dan weer moest gaan zoeken.

Een andere herkomstmogelijkheid van de eierleggende paashaas zou kunnen zijn dat vogels wel eens eieren in hazenlegers leggen.

Nogal vergezocht allemaal.
De ECHTE herkomst van de betrokkenheid van de paashaas met eieren op het moment dat het Pasen is……zal wel een mysterie blijven,

Vast staat dat de eerste eetbare hazen rond 1800 werden gemaakt en gegeten, aanvankelijk van brooddeeg, later van chocolade. Van de nazaten van die hazen kunnen we  nu nog met Pasen genieten!

 

*) daarvan afgeleid het Duitse Ostern en het Engelse Easter

 

 

Pesach was vóór Pasen

Vóór de Christelijke Paasviering werd al Pesach*) gevierd.
Pesach is het Joodse vrijheidsfeest, ook wel lentefeest of matzefeest genoemd.

Bij het joodse Pesach wordt de uittocht uit Egypte herdacht.
In één van de 5 boeken van de Thora; (boeken van Mozes waarop de Joodse leer is gebaseerd**) in het boek Exodus wordt beschreven hoe Mozes opdracht van God kreeg om de Joden uit Egypte te leiden.
Deze uittocht was het einde van de zo’n 400 jaar durende Joodse slavernij, en speelde zich 15 eeuwen voor de geboorte van Jezus af.

Omdat de Joden zo snel moesten vluchten, was er geen tijd meer om met gist (tijd nodig om te rijzen) broden te bakken.
Bij de herdenking van de uittocht wordt plat brood, dat niet gerezen is (matze) gegeten.

De Joden vieren Pesach in de maand Nisan, de eerste maand van de Joodse jaartelling. Het Joodse jaar is niet hetzelfde als het zonnejaar van de Gregoriaanse kalender ( die in het grootste deel van de westerse wereld gebruikt wordt) De Joodse kalender is hoofdzakelijk een maankalender, waar bij iedere nieuwe maan een nieuwe maand begint, zodra het eerste zilveren streepje van de maan zichtbaar wordt, nadat die een nacht volledig onzichtbaar was.

In het, eerste oecumenische, concilie van Nicea (het huidige Iznik in Turkije) in het jaar 325 na Christus werd bepaald dat overal op dezelfde datum Pasen moest worden gevierd.

Het Joodse Paasfeest wordt dit jaar van  31 maart t/m 7 april gevierd.
Jezus, een Joodse man, “vierde” Pesach met een maaltijd met zijn discipelen.
Het wordt het Laatste Avondmaal genoemd omdat het zijn laatste avondmaaltijd werd voor zijn kruisiging.

*) Pesach  is een Hebreeuwse woord. Pascha is het  Aramese woord voor Pasen
**) Thora, ook wel tora of thorah geschreven is Hebreeuws voor “leer, instructie of wet”