In het verkiezingslokaal.

referendum1-298x234 (2)Als u straks gaat stemmen (en waarom zou u niet? Anderen op deze wereld hebben geen stemrecht WIJ wel, laten we er dus gebruik van maken)* dan ziet u achter de tafels in het stemlokaal mensen zitten. Eén van die mensen ben ik.
Die mensen moeten leren wat ze moeten doen, dus krijgen ze LES. Of je het nu de eerste keer doet of de zoveelste keer (zoals ik), je MOET een middag of avond naar LES. Als je de les niet volgt, mag je NIET achter de tafel zitten. Hoewel…. de laatste jaren is er ook de mogelijkheid de cursus digitaal MET test te doen, voor als je echt  niet lijfelijk aanwezig kan zijn.

Op LES “leer” je dingen als hoe de stemhokjes ’s morgens neergezet moeten worden, waar wat aan de wand moet hangen, hoe de identificatiebewijzen eruit moeten zien, wat wél en niet mag ( geen partijposters o.i.d. in het stemlokaal, niet met 2 personen in het stemhokje) wat er digitaal mogelijk is ( bv bij een volmacht is identificatie via scan rijbewijs/pas op mobieltje mogelijk) Verder gaat het ook over hoe je ’s avonds moet tellen en hoe het protocol van inleveren van de stembiljetten bij de gemeente is.

Het is voor sommigen een lange verkiezingsdag:  ’s morgens om 7 uur beginnen en soms niet voor enen ’s nachts thuis. Nu er dit keer tegelijk met de Gemeenteraads verkiezingen ook een Referendum is, werd ook daar e.e.a. over uitgelegd.
Het tellen duurt dit keer dus langer dan met alléén verkiezingen

De stemlokalen zijn in buurthuizen, scholen, bejaarden- en gemeentehuizen. Toen ik ooit in een (lagere)school  zitting had, kwamen alle groepen één voor één kijken hoe het met stemmen toeging en legden de meesters en juffen uit wat er gebeuren ging.
Zo’n stemmetje dat dan door de ruimte schalt als er iemand binnenkomt: “Meester, is dat nou een stemmer?”

Om te kunnen stemmen bij een referendum moet men de Nederlandse Nationaliteit hebben, niet uitgesloten zijn van kiesrecht en ouder dan 18 jaar.
Om te stemmen voor de Gemeenteraad moet je ook 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten van kiesrecht, bovendien ingeschreven staan in het Basisregister personen( Brp) van die gemeente én Nederlands onderdaan zijn óf buitenlander maar dan 5 jaar lang onafgebroken in die gemeente hebben gewoond, óf al 5 jaar lang een geldige verblijfsvergunning hebben.

Als je zoals ik, in een klein dorp in een stemlokaal zit, zie je veel dorpelingen langs komen, die je anders zelden of nooit ziet, dus dat is best leuk.
Elk jaar weer proberen we een leuke sfeer in het verkiezingslokaal te scheppen zodat het voor medewerk(st)ers, stemmers en meekomers  leuk is om hun stem uit te brengen.

*) In Nederland hebben vrouwen pas sinds 1 jan.1920 stemrecht.
Tot 1919 mochten alleen mannen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden, of mannen die kentekenen van bepaalde welstand  hadden óf mannen die konden lezen en schrijven, stemmen.
Sinds 1972 mogen jongeren van boven de 18 stemmen (sinds 1963 boven de 21 jaar en in 1946 veranderde de stemgerechtigde leeftijd van 25 naar 23 jaar

Balbu’s

We lopen door een bijzondere nieuwbouwwijk.
Bijzonder omdat men op veel kavels mag bouwen wat men wil. Er staan dus veel “bijzondere” huizen in dit bouwplan, in verschillende staten van gereedheid.
We lopen er om half 7 ’s avonds.
Tussen de huizen is een nieuw stukje land “ontgonnen” er staan hekken omheen en liggen bouwmaterialen. Ik zie een draaiende betonauto staan. Dat lijkt me wat laat om bezig te zijn, dus ik loop er heen. Er staat nóg een betonmixer, er staan mannen te praten; één staat er te bellen. Er ligt een bekisting waar duidelijk beton ingestort moet worden én er staat een betonpomp: hier is duidelijk wat aan de hand!

Betonmischer 3-achsigEen  kleuterzoontje van een vriendin noemde een rijdende betonmolen  altijd een balbu.
Dat vonden we in ons gezin zo toepasselijk woord dat een betonmolen altijd een BALBU is gebleven. Hier stonden dus 2 draaiende balbu’s.

Een vrij zware man in een, wat ik aanneem, betonstortingspak, staat met zijn handen in zijn zakken te kijken. Ik vraag waarom ze zo laat nog werken.
– De betonpomp is stuk, we kunnen niet verder, hij kan wel naar links zwenken, maar niet naar rechts
“Andersom draaien? ” probeer ik. Hij lacht
– Hij moet heen en weer kunnen zwenken. Ze zijn aan het proberen om een andere betonpomp te regelen. Ik sta hier met 25m2 vloeibaar beton en mijn collega ook met zoiets. We kunnen niet weg –

Ik realiseer me opeens dat beton niet “eeuwig” vloeibaar blijft.
“Hoelang kan u wachten voor het beton niet meer bruikbaar is?”
– Na zo’n drie uur moet ik me serieus zorgen gaan maken. En daar is nu al een uur van om –
Een man stapt uit een auto en vraagt waar iemand is, “onze man” wijst op een man die verderop staat te bellen.
– Ik heb voor veel geld in mijn molen dat moet ik, als het niet hier is, elders kwijt –

Dat wordt dus ook nog een uitdaging “ergens” het beton uit de molen laten lopen vóór het hard wordt. Deze mannen hebben straks dus ECHT een probleem.
“Onze” man blijft er vrij nuchter onder
– Ik wacht maar af, en anders hoor ik wel waar ik het moet storten –
We groetten hem en lopen verder door de nieuwbouwwijk.
Weer wat geleerd over vloeibaar beton, balbu’s en betonpompen.