Referendum WIV

referendum

De WIV (Wet op Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten) wordt ook wel de “sleepnetwet” genoemd.
De AIVD ( Alg. Inlichtingen en Veiligheidsdienst) en MIVD (Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst) mogen, als deze wet van kracht wordt, groepen mensen afluisteren om te kijken of er iets “verdachts” uit opduikt, een “ sleepnet uitgooien” vandaar de naam! (de verkregen informatie wordt 3 jaar bewaard)

Het is overigens geen NIEUWE wet, maar herziening van een wet uit 2002. Daarin staan achterhaalde termen met name over het afluisteren: het gaat over kabelverbindingen, terwijl er met satelliet verkeer en mobiele telefoons veel meer mogelijk is.
Iets dat, volgens sommigen (bv minister Plasterk van Binnenlandse Zaken) ook niet-gericht zou moeten kunnen ( volgens de huidige wet kan dat alleen gericht op een bepaald persoon).

Sinds 2015 is het in Nederland mogelijk een raadgevend referendum te houden. In het geval van de sleepwet wordt er een correctief raadgevend referendum gehouden. Om een referendum te laten plaatsvinden zijn in eerste instantie 10.000 handtekeningen nodig en in tweede instantie, binnen 6 weken daarna, 300.000 handtekeningen.
Voor dit referendum werden 384.126 geldige handtekeningen bij de Kiesraad ingeleverd. Stemgerechtigden gaan dus 21 maart dus niet alleen stemmen op kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen, maar ook voor of tegen deze “sleepwet”

De uitslag van het referendum geldt pas als er een opkomst is van 30% of meer en is voor het kabinet NIET bindend.