“De onderwereld van de verzorgingsstaat”

wp rode hoed

In de oorspronkelijke hoedenmakerij (tot 1629), later Remonstrantse schuilkerk (1630-1957) en nu debatcentrum De Rode Hoed gaf Jesse Frederik bovenstaande lezing.

Jesse Frederik (1989) economieverslaggever bij De Correspondent gaf in de Rode Hoed zijn mening over het, in zijn ogen, failliet van de sociaaldemocratie. Hij betuigt dat er iets gedaan MOET worden aan de doorgedraaide schuldenindustrie. Hij geeft, in deze lezing, schrijnende voorbeelden van vele “hulpverleners” die met één persoon “bezig zijn”, kapitaliseert de kosten daarvan en schetst het uiteindelijk effect: nihil. Niet omdat de persoon (geen werk, schulden, psychische problematiek, sociaal isolement) niet meewerkt, maar omdat er aan symptoombestrijding gedaan wordt en niet de oorzaak wordt aangepakt  Er worden miljarden belastinggeld aan symptoombestrijding uitgegeven, dat zou beter besteedt kunnen worden aan ECHTE HULP. Jesse geeft voorbeelden van de “papierwinkel” waarin mensen met schulden zitten en die ze niet behappen kunnen. Mensen zonder scholing en baan die in de schulden komen kunnen hulp krijgen maar daarvoor moeten ze wel “tig” formulieren invullen en vaak is dat al een probleem. Depressief zijn, de post niet openmaken, niet buiten komen, in de schulden zitten en dan formulieren moeten invullen. Elke instantie die zich met zo iemand bemoeit, probeert een stukje ervan op te lossen: de maatschappelijk werker, de schuldhulpverlener, de huisarts, de psychiater, de jobcoach etc. maar echt  iets wezenlijks veranderen doet het zelden. Jesse betuigt dat NIEMAND in Nederland onder de armoedegrens zou moeten komen en haalt Marga Klompé aan. Zij was de eerste vrouwelijke minister (CRM) in Nederland (1956) en bracht de Algemene Bijstand Wet (1963) tot stand. Vanaf 1965 was bijstand een recht zónder tegenprestatie.*) Jesse vertelt BOOS te zijn en hij eindigt de lezing met de vraag wanneer wij, toehoorders, eens boos worden. Meer dan de helft van de zaal staat op en geeft openlijk toe verontwaardigd te zijn over de zo juist vertelde misstanden. Twee mensen zijn gevraagd om KORT hun mening over te geven over deze uiteenzetting van Jesse: Een wetenschapper en iemand uit het schuldensaneringsveld:

De directeur van de Wiardi Beckmanstichting (wetenschappelijk bureau van de PvdA): Prof. Dr. Klara Boonstra (juriste) en Pieter Hilhorst (politicoloog) medeoprichter van de coöperatie Goede Gieren, een groep actieonderzoekers die mogelijkheden verzinnen voor een alternatieve schuldhulpverlening.
Mevrouw Boonstra deelde sommige conclusies die Jesse trok niet, vertelde dat onderzoek had uitgewezen dat werkenden MEER schulden hadden dan niet-werkenden en dat de gemiddelde leeftijd van mensen die in de schuldsanering zitten, hoger dan 45 jaar is. Feiten, die niets afdoen aan het, door Jesse gestelde, dat er niet goed met HULP wordt omgegaan en er geld verspild wordt aan hulpverlening die niet blijkt te werken, zo vond ook juriste Boonstra.
Pieter Hilhorst noemt het “Machteloosheid van eigen makelij” een mismatch tussen individu en het systeem ( overheid, hulpinstanties) waar iets aangedaan MOET worden.

Een lezing waar cijfers wegzakken, maar de “voorbeelden” des te helderder blijven hangen. Duidelijk wordt dat er vele regels zijn opgesteld om fraudeurs te vangen, maar dat de mensen die ECHT geholpen zouden moeten worden, ten ondergaan in deze regeltjes, formulieren, voorschriften en onmogelijke eisen. Dat er tig instanties zich inzetten voor deze mensen, maar slechts aan deelbestrijding doen en dat de onderliggende problematiek: geen eigenwaarde, geen baan, geen sociaal netwerk, blijft bestaan. Het systeem moet veranderen, maar wie begint? Wie pakt het op? En wanneer? Bewustwording is het begin en daar heeft Jesse Frederik deze avond aan bijgedragen

 

*)In 1996 is deze wet vervangen; er bleef wel constant aan “gesleuteld” worden (61x gewijzigd)
In 2004 is deze wet weer vervangen door de Wet Werk en Bijstand.

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s